"to sweep" translation into Danish

EN

"to sweep" in Danish

DA

EN to sweep
volume_up
[swept|swept] {verb}

to sweep
You cannot sweep that under the carpet and ignore it totally.
Det kan man ikke feje ind under gulvtæppet og ignorere fuldstændig.
Admit that you will be replaced if you continue to sweep the dirt under the carpet.
Erkend, at I vælter, hvis I fortsætter med at feje snavs ind under gulvtæppet!
Yet you want to sweep everything under the table!
Og alt dette vil De feje ind under gulvtæppet!

Context sentences for "to sweep" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere the Croats had weapons and were able to sweep the Serbs aside immediately.
Her havde kroaterne våben, og så fejede de straks serberne af banen.
EnglishTo make progress, what is needed is to sweep aside the reluctance of the car and petrol lobbies.
For at gøre fremskridt bør bil- og olielobbiernes forbehold skaffes af vejen.
EnglishIt has proven to have so many shortcomings that we really do need to make a clean sweep here.
Den har vist, at den har så mange mangler, at vi virkelig har brug for noget nyt på dette felt.
EnglishThis is a tragic state of affairs, particularly tragic in its broad sweep.
Dette er en tragisk situation, især tragisk i sit omfang.
EnglishThe Liberal Group supports it and we support the broad sweep of the Budget Committee's amendments.
Den Liberale Gruppe støtter betænkningen, og vi støtter Budgetudvalgets brede vifte af ændringsforslag.
EnglishThe broad sweep of history is on the side of the European Union.
Historiens brede strøg er på EU ' s side.
EnglishToday, as we embark on our work together, we have the chance to make a clean sweep of matters, in a manner of speaking.
I dag, når vi påbegynder vores samarbejde, har vi på en måde mulighed for at starte med en renvasket tavle.
EnglishBalancing production is urgently required, as otherwise it will take place through a broad sweep of competition.
Det haster med at få bragt balance i produktionen, for ellers vil det ske gennem en omfattende bølge af konkurser.
EnglishPoliticians and governments should no longer be allowed to sweep over the heads of the public and ignore their sentiments.
Politikere og regeringer kan ikke længere handle hen over hovedet på borgerne og hen over deres følelser.
EnglishThey say that new brooms sweep clean.
EnglishThat applies more particularly today, at a time when a gradual increase in tensions and difficulties is threatening to sweep us off course.
Dette gælder særlig i dag, i et øjeblik, hvor tiltagende spændinger og vanskeligheder risikerer at afskære denne vej.
EnglishCommon sense, as our rapporteur said, would suggest that labelling should make a clean sweep and list all the ingredients.
Det fornuftigste er selvfølgelig, som ordføreren siger, at få indført en mærkning med åben deklaration med en liste over ingredienserne.
EnglishI will also make it a possession for the bittern, and pools of water: and I will sweep it with the besom of destruction, saith the LORD of hosts.
jeg gør det til Rørdrummers Eje og til side Sumpe; jeg fejer det bort med Undergangens Kost lyder det fra Hærskarers HERRE.
EnglishJudgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.
Og jeg gør Ret til Målesnor Retfærd til Blylod; Hagl skal slå Løgnelyet ned Vand skylle Gemmestedet bort.
EnglishEither what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it?
Eller hvilken Kvinde som har ti Drakmer og taber een Drakme tænder ikke Lys og fejer Huset og søger med Flid indtil hun finder den?
EnglishWe cannot sweep under the carpet things that we believe and hold true to us, because in this fight, it is absolutely essential that Parliament stands up to this.
Denne sag skal opklares, men jeg vil advare imod at bruge den som et bekvemt våben i kampen mod de modbydelige amerikanere.
EnglishWe will be sending out the wrong signal if, with this incineration campaign, we now sweep the problems of those who are partly responsible for the crisis under the carpet.
Det er det forkerte signal, hvis vi med forbrændinger nu også fejer de medskyldiges problemer ind under gulvtæppet.
EnglishThey all obviously combine, however, to form the outline of a European state, given the strength, intensity and broad sweep with which they are being applied.
Men sammenholdt med den styrke og den almengyldighed og intensitet, de har i dag, tegner de virkelig konturerne af en europæisk stat.
EnglishIt is all very easy to stand there and say: " The framework you have established is pure nonsense, we can just sweep it aside, because we need more
Det er ikke let at stille sig op og sige: " Det, som I har sat jer som ramme, er helt tosset, det fejer vi bare til side, der skal mere til! "
EnglishRegrettably, the Commission has inserted into both of the draft regulations a voting and decision-making method that will sweep aside national freedom of choice.
Desværre har Kommissionen i de to forordninger indføjet en afstemnings- og beslutningsprocedure, som helt vil fjerne staternes frie valg.