EN

talk {noun}

volume_up
There is much talk but little action and such action as there is often unhelpful.
Der er meget snak, men meget lidt handling, som ofte ikke er særlig effektiv.
To coin a phrase, the liberalising talk is 'all spin and no delivery '.
Om jeg så må sige, er liberaliseringstalen kun snak og ingen handling.
There is much talk of prevention and of providing support for the victims.
Der er meget snak om forebyggelse og om at yde støtte til ofrene.
I had a lengthy talk with Prime Minister Olmert on that subject.
Jeg havde en lang samtale med premierminister Olmert om netop dette emne.
It is not clear whether it is possible to talk to Kim in a reasonable way.
Det står ikke klart, om det er muligt at føre en fornuftig samtale med Kim.
Our Heads of Government need to talk seriously to their opposite numbers about this.
Det må vores regeringschefer indlede en alvorlig samtale om med deres modstandere.
This is nonsense talk and it is nothing more than the Sudanese Government playing politics with people ’ s lives.
Det er noget sludder, det er ganske enkelt den sudanesiske regering, der driver politik med folks liv.
Much nonsense has also been talked about control of Iraqi oil.
Der er blevet sagt en masse sludder om kontrol med den irakiske olie.
Much nonsense is talked about who armed Saddam.
Der er sagt en masse sludder om, hvem der bevæbnede Saddam.

Context sentences for "talk" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe think it is wrong to talk about the Commission's liability as an institution.
Vi mener, at det er forkert at tale om Kommissionens ansvar som en institution.
EnglishMr Provan said that I often talk a lot about tourism and information technology.
Hr. Provan sagde, at jeg også taler meget om turisme og informationsteknologi.
EnglishMrs Thors was right to talk about the importance of having user-friendly language.
Fru Thors gjorde ret i at tale om vigtigheden af at have et brugervenligt sprog.
EnglishMr President, I am not going to talk about arms, but another kind of terrorism.
Hr. formand, jeg taler ikke om våben, men jeg taler om anden form for terrorisme.
EnglishSo it looks as if it will be some time yet before we can talk of positive results.
Det vil åbenbart tage et stykke tid, inden der kan tales om positive resultater.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Jeg vil gerne tale om beskæftigelse, konkurrencedygtighed og det indre marked.
EnglishLadies and gentlemen, how can we talk of Europe, its enlargement and solidarity?
Mine damer og herrer, hvordan kan vi tale om Europa, udvidelse og solidaritet?
EnglishIf there is a word in the resolution that disturbs you, then we can talk about it.
Hvis der er et ord, som bekymrer Dem i beslutningsforslaget, så taler vi om det.
EnglishI think I will talk about 'education for all ' and the 'fast track initiative '.
Jeg tror, at jeg vil tale om " uddannelse til alle " og " Fast Track-initiativet ".
EnglishI want to talk about a subject that is almost taboo from a political point of view.
Jeg vil tale om et emne, som næsten er tabubelagt ud fra en politisk synsvinkel.
EnglishIt then goes on to talk about continuing violation of human rights in Ethiopia.
Der tales derefter om den fortsatte krænkelse af menneskerettighederne i Etiopien.
EnglishIt is therefore incorrect to talk in this context about the forests of Europe.
Det er således ikke korrekt, at man i denne sammenhæng taler om Europas skove.
EnglishWe do not hesitate to talk about models when we are discussing social issues.
Vi viger ikke tilbage for at tale om en model, når vi taler om sociale spørgsmål.
EnglishMr President, just this once I really want to talk about the Rules of Procedure.
Hr. formand, undtagelsesvis tager jeg virkelig ordet til forretningsordenen.
EnglishThere is much talk but little action and such action as there is often unhelpful.
Der er meget snak, men meget lidt handling, som ofte ikke er særlig effektiv.
EnglishWe talk about creating transparency through the 'from stable to table ' concept.
Det afgørende er ikke virksomhedernes størrelse, men deres gennemskuelighed.
EnglishMr President, there is a subject that raises concern when we talk about Russia.
- Hr. formand, der er et emne, der vækker bekymring, når vi taler om Rusland.
EnglishMind you, Parliament cannot talk, because we are constantly calling for reports.
Parlamentet skal også selv feje for egen dør, for vi kræver altid rapporter.
EnglishHow do we deal with that problem when we talk about extending peacekeeping forces?
Hvordan løser vi det problem, når vi taler om at udvide de fredsbevarende styrker?
EnglishWe must talk tough and act tough with the KLA as much as with the security forces.
Vi må optræde fast over for både Kosovos befrielseshær og sikkerhedsstyrkerne.

"talk gibberish" in Danish

talk gibberish
Danish
  • tale volapyk
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Synonyms (English) for "talk":

talk
talks
talking
English