EN tender
volume_up
{noun}

1. general

tender (also: money)
On 1 January 2002, the euro will become legal tender within the euro zone.
Den 1. januar 2002 bliver euroen det lovlige betalingsmiddel inden for euroområdet.
The first of these is the use of the euro as legal tender in countries outside the euro zone.
Navnlig i Montenegro og i Tyrkiet accepteres euroen i vid udstrækning som betalingsmiddel.
We expect the euro to be legal tender internationally.
Vi håber, at euroen bliver et internationalt betalingsmiddel.

2. law

tender
We have thus ensured that it will not always be the cheapest tender that is awarded the contract, but the most favourable.
Dermed har vi sikret, at det ikke altid kun er det billigste tilbud, der bliver antaget, men det bedste.
Our objective is to increase the number of cross-border tenders.
Vores målsætning er at øge antallet af grænseoverskridende tilbud.
Five or six tenders are listed there, all for the United Kingdom.
Her står opført fem eller seks tilbud, der alle er fra Det Forenede Kongerige.

Context sentences for "tender" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis also includes areas such as invitations to tender and intellectual property.
Hertil hører også områder som offentlige licitationer og åndelig ejendomsret.
EnglishThis means that the tendering authority does not have to accept the lowest tender.
Det betyder, at udbudsmyndigheden ikke nødvendigvis skal acceptere det laveste bud.
EnglishI therefore ask: is Commissioner Solbes Mira going to tender his resignation?
Derfor spørger jeg: Vil kommissær Solbes Mira indgive sin afskedsbegæring?
EnglishTake a region with serious unemployment that has to put a project out to tender.
Forestil Dem en region med stor ledighed, der skal udbyde et arbejde.
EnglishThis is still a rather tender sapling which needs our undivided attention.
Det er endnu en temmelig sart plante, som kræver vores fulde opmærksomhed.
EnglishTo try to restrict it at its tender birth could have catastrophic results.
Her i sin spæde start vil det kunne få katastrofale følger at forsøge at begrænse den.
EnglishThe Commission has pushed for more transparency concerning prices and tender conditions.
Kommissionen har efterlyst større gennemsigtighed omkring priser og udbudsbetingelser.
EnglishThe Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.
Den kan gøre ydelsen af lån betinget af, at international licitation finder sted.
EnglishCurrently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
Borgerne skal således informeres ordentligt, så man undgår ubehagelige overraskelser.
EnglishThrough the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us,
for vor Guds inderlige Barmhjertigheds Skyld ved hvilken Lyset fra det høje har besøgt os
EnglishNow God had brought Daniel into favour and tender love with the prince of the eunuchs.
Og Gud lod Daniel finde Yndest og Velvilje hos Overhofmesteren;
EnglishRemember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.
HERRE kom din Barmhjertighed i Hu og din Nåde den er jo fra Evighed af.
EnglishI would like to take up that question: is there an invitation to tender?
Jeg vil gerne have dette spørgsmål med: Kommer der en licitation?
EnglishLeah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.
Leas Øjne var matte men Rakel havde en dejlig Skikkelse og så dejlig ud
EnglishFor I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
Da jeg var min Faders Dreng min Moders Kælebarn og eneste
EnglishAt present, the invitation to tender concerning Dublin and Lisbon has not received any response.
På nuværende tidspunkt er der ikke kommet svar på udbuddene vedrørende Dublin og Lissabon.
EnglishTake us the foxes, the little foxes, that spoil the vines: for our vines have tender grapes!
Fang os de Ræve de Ræve små som hærger Vinen vor blomstrende Vin!
EnglishNow the tender little shoots of peace have started to grow, and Europe is looking to us again.
Nu begynder den sarte plante fred at gro, og Europa ser på os igen.
EnglishThe hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered.
er Sommergræsset svundet Grønt spiret frem og sankes Bjergenes Urter
EnglishAll the Members of the Commission have undertaken to tender their resignation if I ask for it.
Det gælder naturligvis også eventuelle rokader i løbet af den næste Kommissions embedsperiode.