"this evening" translation into Danish

EN

"this evening" in Danish

DA
EN

this evening {adverb}

volume_up
this evening (also: tonight)
This is the strong emphasis in the report that we are looking at this evening.
Det er hovedbudskabet i den betænkning, vi behandler i aften.
This evening the European Parliament is reviewing that resolution.
I aften vil Europa-Parlamentet undersøge denne resolution nærmere.
Everyone will be delighted this evening with the outcome of the negotiations.
Alle kan i aften glæde sig over forhandlingsresultatet.

Context sentences for "this evening" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr President, the resolution we are discussing this evening is self-explanatory.
Hr. formand, det beslutningsforslag, som vi drøfter i aften, taler for sig selv.
EnglishI was told, at 7 p. m. this evening, that only one amendment had been introduced.
19.00 i aften blev jeg oplyst om, at der var fremsat et enkelt ændringsforslag.
EnglishAnd the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
Men Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.
EnglishMr President, a very good evening and welcome to Europe's first culture channel.
Hr. formand, godaften og hjertelig velkommen til den første europæiske kulturkanal.
EnglishAs you said, Mr President, the report was adopted unanimously yesterday evening.
Hr. formand, som De sagde, blev betænkningen vedtaget enstemmigt i går aftes.
EnglishWhat we are doing this evening is commenting on a draft Commission regulation.
Det, vi gør her i aften, er at kommentere et forslag til en kommissionsbeslutning.
EnglishMr President, nothing could be more apposite than what is happening this evening.
Hr. formand, det kunne ikke komme på et mere passende tidspunkt end i aften.
EnglishThe other reports we are debating this evening deal with the present and the future.
De andre betænkninger, som vi drøfter i aften, handler om nutiden og fremtiden.
EnglishI was delighted to hear this evening that she had confirmed her full support.
Jeg var meget glad for at høre her i aften, at hun har bekræftet sin fulde støtte.
EnglishTo add insult to injury, the Council is not even represented here this evening.
For at sætte trumf på denne holdning er Rådet i aften ikke engang til stede.
EnglishI am afraid that would have to be decided before we take the vote this evening.
Jeg er bange for, at det skal besluttes, før vi tager afstemningen i aften.
EnglishI simply said that I had at least seen that it had been tabled yesterday evening.
Jeg sagde blot, at jeg i det mindste konstaterede, at den var indleveret i går aftes.
EnglishPerhaps you could answer me in these more intimate surroundings this evening.
De kan måske svare mig i aften, hvor vi befinder os i disse mere intime omgivelser.
EnglishIf we achieve a good outcome this evening, we can avoid the conciliation procedure.
Hvis der tegner sig et godt resultat i aften, kan vi undgå forligsproceduren.
EnglishWe could then continue the debate this afternoon, and possibly vote this evening.
Vi kunne så fortsætte forhandlingen i eftermiddag og eventuelt stemme om den i aften.
EnglishReports that are not voted on now will be voted on this evening at 6.00 p. m.
De betænkninger, som vi ikke når at stemme om nu, kommer til afstemning i aften kl.
EnglishYou will see that one of the last reports on Wednesday evening is the Linkohr report.
De vil se, at en af de sidste betænkninger onsdag aften er Linkohrbetænkningen.
EnglishIn fact, I would congratulate her on her very balanced presentation this evening.
Jeg ønsker at takke hende for den meget afbalancerede præsentation i aften.
EnglishI have seen something quite remarkable during my spell in the Chair this evening.
Det er forbavsende, hvad jeg har kunnet opleve som næstformand her i aften.
EnglishMr President, we have adjourned the debate on beef labelling until late this evening.
Hr. formand, vi udsætter forhandlingen om mærkning af oksekød til sent i aften.

Synonyms (English) for "this evening":

this evening

Similar translations for "this evening" in Danish

evening noun
Danish
this pronoun
this way adverb
Danish
good evening interjection
this year adverb
this afternoon
tomorrow evening
this morning
Danish
in the evening