"this morning" translation into Danish

EN

"this morning" in Danish

EN

this morning [example]

volume_up
this morning
With the agency reports this morning and this afternoon the news continues to be grim.
Nyhedsrapporterne i morges og i eftermiddag er stadig dystre.
This was already addressed by some Members of the Green Group this morning.
Dette var der allerede nogle medlemmer af Gruppen De Grønne, der tog fat på i morges.
It is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.
Det er lige så usædvanligt som det kraftige snevejr, vi havde i Barcelona i morges.

Context sentences for "this morning" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
Parlamentet har ingen betydning for Dem, eller rettere en meget lille betydning.
EnglishThis brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
Vi har afsluttet stemmeforklaringerne og dermed dagsordenen for denne formiddag.
EnglishOn East Timor - and I note, Mr Prodi, what you said this morning - where are we?
Vedrørende Østtimor - og jeg har bemærket, hvad De har sagt her til formiddag, hr.
EnglishThis morning you stated your wish to see a Europe that was closer to its citizens.
De har her til morgen sagt, at De ønskede et Europa, der er tættere på borgerne.
EnglishJacques Santer this morning said there is a public crisis of confidence in the EU.
Jacques Santer sagde her i formiddags, at der er en offentlig tillidskrise i EU.
EnglishAnd the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
Men Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.
EnglishHowever, one server is down and it was down for a while yesterday morning as well.
Men den ene server er nede, og den var også nede i en periode i går formiddags.
EnglishIt is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.
Det er lige så usædvanligt som det kraftige snevejr, vi havde i Barcelona i morges.
EnglishI said that this morning when we were dealing with the other report by Mrs Read.
Det har jeg allerede nævnt i morges ved behandlingen af fru Reads anden betænkning.
EnglishThere are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Der findes mange websteder som eksempelvis China Online, South China Morning Post.
EnglishI thank all those who have contributed to the constructive debate this morning.
Jeg takker alle, der har bidraget til den konstruktive diskussion i formiddag.
EnglishI am pleased to have heard the word responsibility said so many times this morning.
Tak, fordi De nævnte ordet ansvar en halv snes gange i Deres redegørelse i dag.
EnglishSeveral speakers this morning have referred to the UK's role in this matter.
Flere talere har her til morgen nævnt Det Forenede Kongeriges rolle i denne sag.
EnglishThat is very good news, which I wanted to pass on to colleagues this morning.
Det er en vældig god nyhed, som jeg ville give alle kollegerne her til formiddag.
EnglishI raised the matter this morning with President Dini, then with President Santer.
Jeg stillede her til formiddag formand Dini og derefter formand Santer spørgsmålet.
EnglishIn this morning's Guardian it is reported that precisely that is going to happen.
I The Guardian i dag rapporteres det, at det netop er det, der er ved at ske.
EnglishI feel that we must be constructive in learning from this morning's events.
Jeg mener, at man må drage ved lære af det, der er sket, på en konstruktiv måde.
EnglishThe secretaries-general will now meet tomorrow morning to organise the voting.
Og generalsekretærerne mødes i morgen tidlig for at lægge afstemningerne til rette.
EnglishI warmly welcome the statement made by the President to us here this morning.
Jeg glæder mig meget over den udtalelse, formanden har fremsat her til morgen.
EnglishTomorrow morning, tell them what I have said in your explanation of vote
I din stemmeforklaring i morgen formiddag skal du fortælle, hvad jeg har sagt! "

Similar translations for "this morning" in Danish

this pronoun
morning noun
this way adverb
Danish
this evening adverb
Danish
good morning interjection
this year adverb
this afternoon
tomorrow morning