"this way" translation into Danish

EN

"this way" in Danish

DA
EN

this way {adverb}

volume_up
this way (also: here, hither)
One of my groups of visitors found this out again on their way here this morning.
En af mine besøgsgrupper har igen måtte erfare dette her til formiddag på vej herhen.
Mr Byrne has left the airport - I assume that is Strasbourg airport - and is on his way here.
Byrne har forladt lufthavnen i Strasbourg og er på vej herhen.
Mr President, on the way here, most people presumably came along the corridor where an exhibition of pictures from my home region is on display.
Hr. formand, på vejen herhen passerede de fleste af jer formentlig korridoren, hvor der er en maleriudstilling med billeder fra min hjemegn.
this way (also: hither, here)
And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him!
"Går hen til den Landsby som ligger lige for eder og straks når I komme ind i den skulle I finde et Føl bundet på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; løser det og fører det hid!

Context sentences for "this way" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishClearly continuing the way things are now is not acceptable, it is not possible.
Det er uacceptabelt og umuligt at fortsætte, sådan som tingene er i øjeblikket.
EnglishThis is the only way that freedom may be fully restored to the people of Guinea.
For kun således kan vi give den guineanske befolkning sin fulde frihed tilbage.
EnglishThey have travelled a long way and I hope that we can give them a warm welcome.
De er kommet langvejsfra, og jeg ønsker, hr. formand, at vi byder dem velkommen.
EnglishDecriminalisation is not the way forward and would only worsen our drug problem.
Afkriminalisering er ikke vejen frem og vil blot forværre vores narkotikaproblem.
EnglishThe Commission will also adopt the implementing regulations in a transparent way.
Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vil også ske i åbenhed.
EnglishDo they want to weaken Ireland the same way they weakened Denmark ten years ago?
Ønsker de at svække Irland på samme måde som de svækkede Danmark for 10 år siden?
EnglishKeeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
Hemmeligholdelse af dokumenter og brevvekslinger er den sikre vej til mistillid.
EnglishI am, therefore, against nuclear power practised in this way without any nuance.
Jeg er derfor en arg modstander af kernekraft, når den praktiseres på denne måde.
EnglishThe Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
Kommissionen vil overveje, hvordan der bedst kan ske fremskridt på dette område.
EnglishEven so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
Alligevel finder jeg det rigtigt, at vi ikke lod det stå i vejen for en aftale.
EnglishWe have come some considerable way already but there is still a great deal to do.
Vi er nået et godt stykke vej allerede, men der er stadig meget, som skal gøres.
EnglishThe restrictions described in Item 8 are, however, the wrong way to go about it.
De foranstaltninger, der er beskrevet i punkt 7, går imidlertid den forkerte vej.
EnglishSpeak, ye that ride on white asses, ye that sit in judgment, and walk by the way!
I som rider på rødgrå Æsler I som sidder på Tæpper I som færdes på Vejene syng!
EnglishAll countries that receive financial aid must be made to go the way of Norway.
Alle lande, der modtager økonomisk støtte, skal bringes til at følge Norges vej.
EnglishThat is not the way we have handled these things in the European Union up to now.
Det er ikke den måde, vi hidtil har behandlet hinanden på i Den Europæiske Union.
EnglishAn enlarged Europe with 25 or 30 members should be able to operate in this way.
Det burde også kunne fungere i et udvidet Europa med 25 eller 30 medlemsstater.
EnglishIn this way, we shall never see a positive opinion from the Court of Auditors.
På den måde kommer vi aldrig til at se en positiv udtalelse fra Revisionsretten.
EnglishOnly in this way can we make the administration more efficient and make savings.
Kun således kan man effektivisere administrationen og gøre den mere økonomisk.
EnglishThis is why the way the collection systems operate is left to the Member States.
Derfor er indsamlingsordningernes måde at fungere på overladt til medlemsstaterne.
EnglishEvents have occurred that I, for example, do not see in the same way as Mr Wurtz.
Der er sket begivenheder, som jeg personligt ikke betragter på samme måde som hr.

Similar translations for "this way" in Danish

this pronoun
way noun
lead the way adverb
Danish
that way adverb
Danish
to give way verb
in what way adverb
Danish
in that way adverb
this evening adverb
Danish
in no way adverb
on the way adverb
Danish
by the way adverb
this year adverb
Danish
either way
all the way preposition
this afternoon