"this year" translation into Danish

EN

"this year" in Danish

EN

this year {adverb}

volume_up
this year
One of the interesting things this year is that this is this Commission's final year.
En af de interessante ting i år er, at det er denne Kommissions sidste år.
I hope that the difficulties experienced last year will be eliminated this year.
Jeg håber, at de vanskeligheder, vi havde sidste år, vil være afhjulpet i år.
Parliament already made this request last year and is repeating it this year.
Det anmodede Parlamentet allerede om sidste år, og det gentager anmodningen i år.
this year
The Leader III scheme is set to be implemented some time later this year.
Leader III-programmet skal efter planen iværksættes senere året.
You must submit a new social action programme to us by the end of the year.
De bliver nødt til sidst året at fremlægge et nyt socialt handlingsprogram.
The European Council is expected to convene an IGC later this year.
Det Europæiske Råd forventes at indkalde til en regeringskonference senere året.

Context sentences for "this year" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNext year the currently British colony of Hong Kong will be given back to China.
Til næste år skal den hidtidige britiske koloni Hongkong gives tilbage til Kina.
EnglishIn the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
I anden halvdel af dette år vil det ikke være lettere at få løst disse spørgsmål.
EnglishThe working of the codecision procedure over the last year shows that it works.
Proceduren med fælles beslutningstagning har fungeret udmærket i det seneste år.
EnglishWe must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.
Vi må sørge for, at Fødevaremyndigheden kan komme i gang i starten af det nye år.
EnglishOur aim is for the first agreements to be signed during the course of this year.
Vores mål er, at de første aftaler bliver underskrevet i løbet af indeværende år.
EnglishWhat occurred this year could be a forerunner of still worse fires in the future.
Dette års begivenheder kunne være forløberen for endnu værre brande i fremtiden.
EnglishWe have ECU 6.5 million for the programme which runs from 1996 to the year 2000.
Vi har 6, 5 millioner ecu til programmet, som løber fra år 1996 frem til år 2000.
EnglishIt should bear that in mind, in view of the European elections in June next year.
Rådet bør tænke på det, for vi har valg til Europa-Parlamentet til juni næste år.
EnglishMr President, Commissioner, World Expo 2000 will also be taking place that year.
Hr. formand, hr. kommissær, der arrangeres jo også en verdensudstilling Expo 2000.
EnglishI know this happens in the normal course of events but it can take up to a year.
Jeg ved, at dette sker efter de normale regler, men det kan vare op til et år.
EnglishThe idea is that fingerprinting 14-year-old children is completely unacceptable.
Idéen er, at registrering af fingeraftryk af 14-årige børn er komplet uacceptabel.
EnglishMy next point concerns next year's budget and also, to some extent, this year's.
Mit næste punkt vedrører budgettet for næste år og også i nogen grad for i år.
EnglishThis year alone we will probably draw up six supplementary and amending budgets.
Alene i år kommer vi sandsynligvis til at lave seks tillægs- og ændringsbudgetter.
EnglishThe Commission has already made a commitment to review the Directive next year.
Kommissionen har allerede forpligtet sig til at revidere direktivet til næste år.
EnglishThe same applies to the Commission which establishes its priorities every year.
Det samme gælder for Kommissionen, som også fastsætter prioriteringer hvert år.
EnglishThis is 96 % and 92 % respectively of the available appropriations for the year.
Dette er henholdsvis 96 % og 92 % af de tilgængelige bevillinger for dette år.
EnglishWe are spending development assistance money at the level of EUR 2.5 bn per year.
Vi bruger udviklingsbistandsmidler i et omfang af 2,5 milliarder euro om året.
EnglishMr President, the current year is the first in which OLAF is fully operational.
Hr. formand, det indeværende år markerer begyndelsen på OLAF ' s fulde virksomhed.
EnglishMr President, 500 000 EU citizens die each year from smoking - that is 1 400 a day.
Hr. formand, 500.000 EU-borgere dør hvert år af rygning - det er 1.400 om dagen.
EnglishThis new resolution supplements the resolutions tabled last year in Lusaka, Zambia.
Den nye resolution føjes til den, der blev fremlagt sidste år i Lusaka i Zambia.

Similar translations for "this year" in Danish

year noun
this pronoun
this way adverb
Danish
gap year noun
Danish
per year adverb
this evening adverb
Danish
turn of the year noun
academic year noun
this afternoon
this morning
Danish
light year noun
Danish
financial year noun
leap year noun
Danish
new year noun
half year noun
Danish