"thither" translation into Danish

EN

"thither" in Danish

DA
EN

thither {adverb}

volume_up
thither (also: there, that way, yonder)
Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither!
men red dig hurtigt derhen thi jeg kan intet gøre før du når derhen!
And it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber, and lay there.
Så kom han en Dag derhen og gik op i Stuen og lagde sig.
They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed!
men de beskæmmes i deres Tillid de kommer derhen og skuffes!

Context sentences for "thither" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut to the land whereunto they desire to return, thither shall they not return.
men til det Land deres Sjæle længes tilbage til skal de ikke vende hjem.
EnglishAnd Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again!
Abraham svarede: "Vogt dig vel for at bringe min Søn tilbage dertil!
EnglishHaste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither!
men red dig hurtigt derhen thi jeg kan intet gøre før du når derhen!
EnglishAnd he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
" Men han sagde til dem: "Hvor Ådselet er der ville også Ørnene samle sig.
EnglishThey were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed!
men de beskæmmes i deres Tillid de kommer derhen og skuffes!
EnglishSo there went up thither of the people about three thousand men: and they fled before the men of Ai.
Så drog henved 3000 Mand af Folket derop; men de blev slået på Flugt af Ajjiterne
EnglishAlso the LORD was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither!
Også på mig blev HERREN vred for eders Skyld og han sagde: "Heller ikke du skal komme derind!
EnglishWith arrows and with bows shall men come thither; because all the land shall become briers and thorns.
med Pil og Bue kommer man der thi hele Landet skal blive til Torn og Tidsel;
EnglishUpon a lofty and high mountain hast thou set thy bed: even thither wentest thou up to offer sacrifice.
På høje og knejsende Bjerge redte du Leje også der steg du op for at slagte dit Offer;
Englishand when he also had smitten the waters, they parted hither and thither: and Elisha went over.
" Og da han havde slået Vandet skiltes det ad og Elisa gik over.
EnglishAnd it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber, and lay there.
Så kom han en Dag derhen og gik op i Stuen og lagde sig.
EnglishBlessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass!
Salige I som sår ved alle Vande lader Okse og Æsel frit løbe om!
EnglishTherefore they enquired of the LORD further, if the man should yet come thither.
Da adspurgte de på ny HERREN: "Er Manden her?
EnglishIn what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us: our God shall fight for us!
hvor l nu hører Hornet gjalde skal l samles om os; vor Gud vil stride for os!
EnglishAnd Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.
Men også Judas som forrådte ham kendte Stedet; thi Jesus samledes ofte der med sine Disciple.
EnglishBut Festus answered, that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither.
Da svarede Festus at Paulus blev holdt bevogtet i Kæsarea men at han selv snart vilde drage derned.
EnglishAnd so it was, that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread.
Der boede en velhavende Kvinde som nødte ham til at spise hos sig; og hver Gang han senere kom forbi tog han derind og spiste.
EnglishSo we shuttle hither and thither and get nowhere.
Sådan går det frem og tilbage, og vi kommer ikke videre.
EnglishTherefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed the city about.
sendte han Heste og Vogne og en stor Hærstyrke derhen; og de kom ved Nattetide og omringede Byen.
EnglishAnd he cut down a stick, and cast it in thither; and the iron did swim.

Synonyms (English) for "thither":

thither
English