"thorn" translation into Danish

EN

"thorn" in Danish

DA
EN

thorn {noun}

volume_up
That too is a thorn in our side, and we should like to see common guidelines in this respect.
Også det er en torn i øjet på os alle, og her vil vi gerne se fælles udgangspunkter.
Det socialistiske Cuba er en torn i øjet på dem.
Kosovo and the Balkans are a thorn in our side.
Kosovo og Balkan nager som en torn i foden.

Context sentences for "thorn" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools.
Som en Tornekæp der falder den drukne i Hænde er Ordsprog i Tåbers Mund.
EnglishThat too is a thorn in our side, and we should like to see common guidelines in this respect.
Også det er en torn i øjet på os alle, og her vil vi gerne se fælles udgangspunkter.
EnglishWe cannot deny that a terrorist phenomenon has been a thorn in Greece's side for many years.
Terrorismen er et fænomen, som har hærget i Grækenland igennem mange år.
EnglishCommunity production - and here is the thorn - is not protected.
Fællesskabsproduktionen - og det er her, tornene kommer ind i billedet - er ikke beskyttet.
EnglishBut there is no rose without a thorn, as the saying goes.
Men - som man siger - ingen roser uden torne.
EnglishKosovo and the Balkans are a thorn in our side.
EnglishSocialist Cuba is a thorn in their side.
Det socialistiske Cuba er en torn i øjet på dem.
EnglishFor the last four years the actions of this brave, independent Egyptian author has been a thorn in the flesh of his colleagues.
Denne modige og uafhængige egyptiske forfatters optræden har allerede i fire år været en torn i øjet på hans kolleger.
EnglishThe best of them is as a brier: the most upright is sharper than a thorn hedge: the day of thy watchmen and thy visitation cometh; now shall be their perplexity.
Den bedste er som en Tornebusk den ærlige værre end en Tjørnehæk.
EnglishThis Tibetan lama has long been a thorn in the side of the Chinese authorities, even though he has never taken part in political demonstrations.
På denne baggrund opfordrer vi de kinesiske myndigheder til at forbedre de forhold, som han holdes fængslet under.
EnglishNot for ourselves or just to be a thorn in its side, but to guarantee stability in the region, because peace is, and will always be, important.
Ikke for os selv eller for at drille dem, men for at sikre stabiliteten i regionen, fordi fred er og bliver vigtigt.
EnglishThe economic and political situation has deteriorated sharply over recent months and the Lebanese thorn is proving increasingly painful.
Den økonomiske og politiske situation er blevet stærkt svækket gennem disse sidste par måneder, og den libanesiske torn gør mere og mere ondt.
EnglishNeedless to say, all these activities have been a thorn in the side of the authoritarian President of Belarus, Mr Alexander Lukashenko, from the very outset.
Alle disse aktiviteter var naturligvis fra begyndelsen en torn i øjet på Hvideruslands autoritære præsident, Alexander Lukasjenko.
EnglishInstead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree: and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off.
i Stedet for Tjørnekrat vokser Cypresser i Stedet for Tidsler Myrter et Æresminde for HERREN et evigt uudsletteligt Tegn.
EnglishThe President of the Council, Leo Tindemans, and the President of the Commission, Gaston Thorn, came to the Committee on Institutional Affairs, as it was then, to ask us not to do it.
Formanden for Rådet, Leo Tindemans, og formanden for Kommissionen, Gaston Thorn, kom til Udvalget om Institutionelle Anliggender, som det hed dengang, for at anmode os om ikke at gøre det.
EnglishMr President, I am something of a thorn between two roses: Ms Wallis, who spoke so well today as the rapporteur, and the able and charming Ms McGuinness, the chairman of our committee.
Jeg er noget af en torn mellem to roser, nemlig fru Wallis, der udtrykte sig så glimrende i dag i egenskab af ordfører, og den dygtige og charmerende fru McGuinness, formanden for vores udvalg.

Synonyms (English) for "thorn":

thorn