"though" translation into Danish

EN

"though" in Danish

DA
EN

though [example]

volume_up
though (also: certain)
The Commission proposal for the discussion process in Committee was of little help, though.
Ganske vist var Kommissionens forslag ingen stor hjælp under diskussionen i udvalget.
It is still often the case, though, that not enough information is provided soon enough.
Ganske vist er rettidig information ofte stadig mangelfuld.
Even though you can read it all over the media, it is quite simply not true.
Man kan ganske vist læse det i mange medier, men det er ganske enkelt ikke sandt.

Context sentences for "though" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEven though discussions have taken place, the procedure is not especially open.
Selv om der har været flere behandlinger, vidner fremgangsmåden ikke om åbenhed.
EnglishMost of all, though, of course, we need them in the interests of our environment.
Men vi har naturligvis først og fremmest brug for dem i vores miljøs interesse.
EnglishThough quality has a price, a fixed price does not in itself guarantee quality.
Selv om kvalitet koster, er en fast pris ikke i sig selv en garanti for kvalitet.
EnglishThere is, though, a great deal of work ahead of us, and we have a long way to go.
Men vi har stadigvæk et meget stort stykke arbejde og en lang, lang vej foran os.
EnglishIt is difficult, though, to restrain our ambitions in the area of consumer policy.
Det er dog vanskeligt at dæmpe vores ambitioner på det forbrugerpolitiske område.
EnglishEven though the report puts forward many relevant proposals, we cannot support it.
Selv om betænkningen fremfører mange relevante forslag, kan vi ikke støtte den.
EnglishDoes this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
Men giver det et tilstrækkeligt billede af den kontekst, hvori vi skal arbejde?
EnglishI shall take note of your statement even though it does not relate to the Minutes.
Jeg tager Deres bemærkning til efterretning, selvom den ikke vedrører protokollen.
EnglishThis also applies to smaller institutions even though they have fewer staff.
Det gælder også for de mindre institutioner, selvom de ikke har meget personale.
EnglishBut though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
Men endskønt han havde gjort så mange Tegn for deres Øjne troede de dog ikke på ham
EnglishWe had to cancel it, even though you had earlier said that you would attend.
Vi var nødt til at aflyse det, selvom De tidligere havde sagt, at De ville komme.
EnglishThe cost of this cannot be justified at present, though it might be in the future.
Denne omkostning kan ikke berettiges på nuværende tidspunkt, men måske i fremtiden.
EnglishWe must, though, ensure that Europe becomes effective where it has not been before.
Vi vil da meget seriøst skulle besvare følgende spørgsmål: Hvad forbinder os i EU?
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Men derudover skal vi også formulere en fælles drøm, som forener os europæere.
EnglishEven though you can read it all over the media, it is quite simply not true.
Man kan ganske vist læse det i mange medier, men det er ganske enkelt ikke sandt.
EnglishDrugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Narkotika er imidlertid ikke blot skæbnens bestemmelse, som man må finde sig i.
EnglishHowever, there are some points, though only a few, on which I differ with him.
Der er dog også nogle, om end få punkter, hvor jeg er af en anden opfattelse.
EnglishPeter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee.
Peter siger til ham: "Om jeg end skulde dø med dig vil jeg ingenlunde fornægte dig.
EnglishI think, though, that, as you yourself have already said, quality speaks for itself.
Jeg tror dog - og det har De allerede sagt - at kvaliteten taler for sig selv.
EnglishThe inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
Etableringen af konventet var imidlertid den eneste fremragende præstation.

"thoughtful gift" in Danish

thoughtful gift
Danish
  • tankevækkende gave
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.