"though" translation into Danish

EN

"though" in Danish

DA
volume_up
though [example]

EN though
volume_up
{adverb}

though (also: however)
volume_up
dog {adv.}
It is important, though, that we apply a calculation basis that is progressive.
Det er dog vigtigt, at vi anvender et progressivt beregningsgrundlag.
Immigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
Migrationspolitikken skal dog gå hånd i hånd med en integrationspolitik.
Several governments, though, remain to be persuaded that this is indeed the case.
Der er dog fortsat adskillige regeringer, som skal overbevises om, at det er tilfældet.

Context sentences for "though" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMost of all, though, of course, we need them in the interests of our environment.
Men vi har naturligvis først og fremmest brug for dem i vores miljøs interesse.
EnglishThere is, though, a great deal of work ahead of us, and we have a long way to go.
Men vi har stadigvæk et meget stort stykke arbejde og en lang, lang vej foran os.
EnglishDoes this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
Men giver det et tilstrækkeligt billede af den kontekst, hvori vi skal arbejde?
EnglishI shall take note of your statement even though it does not relate to the Minutes.
Jeg tager Deres bemærkning til efterretning, selvom den ikke vedrører protokollen.
EnglishThis also applies to smaller institutions even though they have fewer staff.
Det gælder også for de mindre institutioner, selvom de ikke har meget personale.
EnglishWe had to cancel it, even though you had earlier said that you would attend.
Vi var nødt til at aflyse det, selvom De tidligere havde sagt, at De ville komme.
EnglishThe cost of this cannot be justified at present, though it might be in the future.
Denne omkostning kan ikke berettiges på nuværende tidspunkt, men måske i fremtiden.
EnglishWe must, though, ensure that Europe becomes effective where it has not been before.
Vi vil da meget seriøst skulle besvare følgende spørgsmål: Hvad forbinder os i EU?
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Men derudover skal vi også formulere en fælles drøm, som forener os europæere.
EnglishDrugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Narkotika er imidlertid ikke blot skæbnens bestemmelse, som man må finde sig i.
EnglishPeter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee.
Peter siger til ham: "Om jeg end skulde dø med dig vil jeg ingenlunde fornægte dig.
EnglishThe inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
Etableringen af konventet var imidlertid den eneste fremragende præstation.
EnglishThe Western fear of Russia, even though it is often hidden, is perfectly real.
Vestens frygt over for Rusland, også selvom den ofte er skjult, er fuldstændig reel.
EnglishAbortion, though, is nothing of the sort; on the contrary, it violates human rights.
Det er heller ikke bindende, ligesom hele betænkningen ikke har bindende virkning.
EnglishNothing, though, could be more foreign to the inventors of the single currency.
Tanken ligger imidlertid ophavsmændene til den fælles mønt uendelig fjernt.
EnglishWe tend to forget Moldova, even though it is enormously important to our security.
Vi glemmer dette land, selvom det taktisk set spiller en utrolig vigtig rolle for os.
EnglishLooking at him, though, perhaps he is not quite as pointed as a spearhead.
Selvom ordet» spydspids« - når vi ser på ham - måske ikke er det mest dækkende.
EnglishNo one, though, is reducing too much; all the Member States are reducing too little.
Men ingen reducerer for meget, derimod reducerer alle medlemsstater for lidt.
EnglishHaving given our full support, we now, though, expect the Council to make its move.
Men efter vores fulde støtte forventer vi nu også bevægelse fra Rådets side.
EnglishThat is understandable, though, and there is always frank and constructive discussion.
Det er naturligvis forståeligt, men der er altid en åben og konstruktiv dialog.