"thought through" translation into Danish

EN

"thought through" in Danish

EN thought through
volume_up
{adjective}

thought through
I am certain that it was very well intended, but it has not been thought through sufficiently.
Det har sikkert været velment, men ikke ligefrem gennemtænkt.
If it is thought through properly, you will get a majority for transparency and competition in Europe.
Hvis det er ordentlig gennemtænkt, vil De få et flertal for gennemskuelighed og konkurrence i Europa.
We need more time to present a properly thought through and fundamentally revised programme.
Vi behøver mere tid til at fremlægge et ordentligt gennemtænkt og grundlæggende revideret program.

Similar translations for "thought through" in Danish

thought noun
to think verb
through adjective
Danish
through adverb
Danish
through preposition
Danish

Context sentences for "thought through" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would hope in future the proposals from the Commission are thought through more carefully.
Jeg håber, at Kommissionen i fremtiden vil gennemtænke sine forslag grundigere.
EnglishThere seems no possibility of our having a well-thought-through and properly argued position.
Jeg mener derfor, en detaljeret og velbegrundet stillingtagen er udelukket.
EnglishThis will need considerable planning, with all the implications well thought through.
Her bliver der brug for en omfattende planlægning og en grundig overvejelse af alle konsekvenserne.
EnglishIf action is to be effective, principles must be thought through with crystalline clarity.
På listen mangler, altså det ansvar, som virksomhederne selv har.
EnglishThis is why it is slightly unfortunate that this analysis has not been thought through properly.
Det er derfor også lidt ærgerligt, at analysen ikke føres til ende.
EnglishInfection was originally thought only to occur through the air.
I begyndelsen blev det sagt, at smitte kun fandt sted gennem luften.
EnglishThis is another reason why the measures to be taken in the tourism sector should be well thought through.
Også derfor er det vigtigt at tænke grundigt over foranstaltninger inden for turistsektoren.
EnglishThe conclusions we come to must not be premature and the strategy for the next stage must be properly thought through.
Vi må ikke drage overilede konklusioner, den videre strategi skal være velovervejet.
EnglishThe inclusion of emails was badly thought through.
Der ses bort fra e-mail-udbydere som Hotmail og Yahoo.
EnglishThe matter has not been thought through from all sides thanks to a bullheaded Commission and a toothless Ecofin.
Sagen er ikke blevet drøftet fra alle sider, takke være den stivnakkede Kommission og det tandløse ØKOFIN.
EnglishFortunately these analyses were followed by many well-documented and well thought through recommendations and solutions.
Heldigvis fulgtes analysen op af meget veldokumenterede og gennemtænkte henstillinger og løsninger.
EnglishThe whole process of decentralisation has not been thought through; self-government gives no guarantees in this regard.
Hele decentraliseringsprocessen er ikke gennemført, selvstyre giver ingen garantier i denne henseende.
EnglishOn the other hand, it must be carefully thought through, planned for the long term and as transparent as possible.
På den anden side skal den være velovervejet og langsigtet planlagt og så vidt muligt ske i offentligt udbud.
EnglishBut I still think that the scenario after the air strikes is not clear and has not been thought through properly.
Men jeg mener stadigvæk, at scenariet for perioden efter dette luftangreb er for uklar og for dårligt underbygget.
EnglishHas the Commission really thought this through?
Har Kommissionen seriøst overvejet dette?
EnglishMr President, I salute the rapporteurs, who have done a very good job: skilled, knowledgeable and well thought through.
Hr. formand, jeg bøjer mig for ordførerne, der har gjort et godt stykke arbejde - kvalificeret, dygtigt og velgennemtænkt.
EnglishNor has the Commission thought through the impact on charter carriers, which often have only one or two flights a week to particular destinations.
Den så bort fra den nye frivillige aftale og udarbejdede ikke en analyse af de finansielle virkninger.
EnglishNobody has thought this through.
Ingen har tænkt denne tanke til ende.
EnglishIt is a decision that was thought through carefully and taken following the excellent work by Mrs Catherine Lalumič re.
Det drejer sig om en velovervejet beslutning, der er truffet på grundlag af vores kollega fru Catherine Lalumières glimrende arbejde.
EnglishI just think that the Commission has presented us with a proposal which is not completely thought through and still needs a good deal more work.
Jeg mener ganske enkelt, at Kommissionen har fremlagt et umodent forslag, der stadig skal revideres ganske betragteligt.