"to" translation into Danish

EN

"to" in Danish

volume_up
to {adv.}
DA
volume_up
to {prp.}
DA
volume_up
to {conj.}
DA
volume_up
to {part.}
DA
DA

"to" in English

volume_up
to {num.}
EN
EN

EN to
volume_up
{adverb}

to (also: too, too much, ago, by)
volume_up
for {adv.}
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
Hjemstedet for Fødevaresikkerhedsmyndigheden er for øvrigt endnu ikke fastlagt.
We are retracting from milk, poultry and grain markets, not to mention beef.
Vi skærer ned på markederne for mælk, fjerkræ og korn for ikke at nævne oksekød.
We must be cautious and prudent, but must also stick resolutely to our principles.
Der er brug for omtanke og forsigtighed, men også for at stå fast på vores principper.

Context sentences for "to" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
Og Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.
EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Og Kommissionen tilslutter sig naturligvis fuldt ud denne erklæring fra Unionen.
EnglishYou already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
Situationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.
EnglishA further key point will be the approach to, and management of, water resources.
Et andet vigtigt punkt vil være omgangen med og forvaltningen af vandressourcer.
EnglishThe Danish Presidency further gives the highest priority to combating terrorism.
Det danske formandskab giver dernæst bekæmpelse af terrorisme højeste prioritet.
EnglishGreat formal power does not necessarily mean better decision-making, as we know.
Stor formel magt betyder som bekendt ikke nødvendigvis bedre beslutningstagning.
EnglishAnd not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
Og ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Mange dyrevelfærdsgrupper, som er meget bekymrede over dette, har kontaktet mig.
EnglishThe situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
Situationen i de andre berørte medlemsstater er heldigvis ikke lige så alvorlig.
EnglishSince then, European agriculture has been facing its most severe crisis to date.
Siden da har europæisk landbrug befundet sig i den alvorligste krise nogensinde.
EnglishEducation is increasingly important, not least from an employment point of view.
Uddannelse bliver stadig vigtigere, ikke mindst af beskæftigelsesmæssige grunde.
EnglishAt least we must have Parliament involved in these nuclear agreements in future.
I det mindste må vi have Parlamentet involveret i disse atomaftaler i fremtiden.
EnglishWe now have 10 party families, which shows the variety of our political culture.
Vi har nu 10 partifamilier, hvilket viser vores politiske kulturs forskellighed.
EnglishIs there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
Får de ordentlig pleje, og er der stadig verserende sager, der ikke er afklaret?