"too much" translation into Danish

EN

"too much" in Danish

EN too much
volume_up
{adverb}

too much (also: too, ago, by, since)
volume_up
for {adv.}
Sometimes there is too much bureaucracy, too much red tape, and too much vacillation when the aid is granted.
Nogle gange er der for meget bureaukrati og for meget tøven, når bistanden skal bevilges.
The rapporteur believes that shipowners pay too much for these agreements.
Ordføreren mener, at fartøjsejerne betaler for meget for disse aftaler.
The NATO war destroyed too much and left too much suffering in its wake.
NATO-krigen ødelagde for meget og efterlod for stor lidelse.
too much
Sometimes there is too much bureaucracy, too much red tape, and too much vacillation when the aid is granted.
Nogle gange er der for meget bureaukrati og for meget tøven, når bistanden skal bevilges.
The rapporteur believes that shipowners pay too much for these agreements.
Ordføreren mener, at fartøjsejerne betaler for meget for disse aftaler.
There is too much state aid, there are too many distortions to competition.
Der er for meget statsstøtte, og der er for meget konkurrenceforvridning.

Synonyms (English) for "too much":

too much
English

Similar translations for "too much" in Danish

too adverb
too conjunction
Danish
much adjective
Danish
much adverb
Danish

Context sentences for "too much" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Novo Belenguer report sounds too much like a plea for an EU tourism policy.
Novo Belenguers betænkning lægger i betænkelig grad op til en EU-turismepolitik.
EnglishFor the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much.
Og det der var ydet var dem nok til at udføre hele Arbejdet ja mer end nok.
EnglishToo much presumption can sometimes lead to conflicts which cause imbalances.
En overdreven bedreviden kan undertiden føre til konflikter, som skaber ubalance.
EnglishI agree with Mrs Lambert that this report goes much too far in one particular area.
Jeg tror nok, vi har bedre ting at foretage os end at fremme kontroversiel forskning.
EnglishYet it is possible to make a few comments on it without too much risk of being mistaken.
Man kan dog allerede nu med ret stor sikkerhed pege på nogle forhold desangående.
EnglishYou will get used to it and you will find it does not sadden you too much.
Det vænner De Dem til, og det kommer De ikke til at lade Dem gå meget på af.
EnglishToo much today this seems dependent on how far there is dependence on EU funding.
I dag synes det i høj grad at afhænge af, hvorvidt landet er afhængigt af EU-bevillinger.
EnglishIn that respect this Parliament too has much to gain and learn from such an approach.
I den henseende har også Parlamentet meget at vinde og lære af en sådan fremgangsmåde.
EnglishI too would have very much liked to have another two minutes to talk about the milk market.
Jeg ville hellere end gerne også have talt to minutter om mælkemarkedspolitikken.
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Vi skal være lidt mere konsekvente og lidt mindre dobbeltmoralske.
EnglishBut we should not put too much strain on the Council here if we really want to achieve anything.
Men vi bør heller ikke her overanstrenge Rådet, hvis vi virkelig vil opnå noget.
EnglishSo I too very much welcomed the release of both Ngawang Sangdrol and Jigme Sangpo.
Derfor har jeg også bifaldet meget, at både Ngawang Sangdrol og Jigme Sangpo er blevet frigivet.
EnglishI would advise you not to expect too much of the working party.
Jeg må meddele, at man ikke skal forvente sig særlig meget af denne arbejdsgruppe.
EnglishWe have had far too much unaccountable and interfering government from this place over the years.
Det er sådan, at Deres tilstedeværelse her i dag i Bruxelles er et misforhold.
EnglishIt is natural to allow them time - but not too much time - for the planned assessment.
Det er helt almindeligt, at de får den tid, som den planlagte evaluering tager, men ikke mere.
EnglishA certain degree of drama, but not too much, is always a bonus.
Det, der tæller, er, at der scores, og hvilke point der uddeles under kampen.
EnglishIt is developing much too slowly and on much too narrow a scale.
Jeg synes, at Kommissionen foretager et godt valg, også i sine prioriteter.
EnglishIn this House, and indeed in our other institutions, we talk too much and do not deliver enough.
Vi har problemer, men ud af problemerne opstår en genfødsel, en renæssance.
EnglishI very much hope, too, that the Commission will adopt the amendments proposed by this House.
Jeg håber, at Kommissionen også godkender Parlamentets ændringsforslag.
EnglishIt is true that we cannot expect too much of the directive.
Nu skal man, det er rigtigt, ikke have overdrevne forventninger til direktivet.