"tough" translation into Danish

EN

"tough" in Danish

EN tough
volume_up
{adjective}

tough (also: harsh, rough)
volume_up
barsk {adj.}
When the going gets tough, the tough talkers sit on their hands.
Når legen bliver barsk, sidder de barske talere passive hen.
Parliament and – I believe – the Commission are determined, but the Council is not being tough enough.
Parlamentet og, tror jeg, Kommissionen er fast besluttede, men Rådet er ikke barsk nok.
Essentially, this report represents a balanced, far-reaching, sensible and tough approach to a perennial problem which besets all Member States of the EU.
Denne betænkning udgør i alt væsentligt en afbalanceret, vidtrækkende, fornuftig og barsk tilgang til et flerårigt problem, der plager alle medlemsstater i EU.
tough (also: awesome)
volume_up
sej {adj.}
There is still a long and tough struggle to be undertaken to ensure that human rights are both accepted and observed in every country of the world.
Der er fortsat en lang og sej kamp at kæmpe for, at menneskerettigheder både accepteres og efterleves i alle verdens lande.
The policy of tobacco manufactures expressly targets this market by giving cigarette smoking a tough and sporting image in advertising.
Tobaksfabrikanter fører udtrykkeligt en politik i denne retning ved at give cigaretrygning et sporty og sejt image.
But, at the same time, we should not give false promises that it will be easy: it is a heavy, tough undertaking.
Men samtidig bør vi ikke give falske løfter om, at det bliver let; det er et tungt og sejt projekt.
tough (also: expert, rigorous, strict, strong)
volume_up
skrap {adj.}
The target 1 % per annum in additional savings will be tough.
Målsætningen om yderligere besparelser på 1 % p.a. er skrap.
This, in my view, is a tough target, but it should be possible to achieve it.
Det er efter min mening en skrap målsætning, men den bør kunne nås.
A London-based minister should not be able to throw him out of the country just to look tough.
En minister fra London bør ikke kunne smide ham ud af landet, bare fordi han ønsker at virke skrap.
tough (also: knotty)
volume_up
svær {adj.}
We hear talk of extremely difficult discussions and tough negotiations.
Man taler om en yderst svær drøftelse og træge overvejelser.
But it is inevitably going to be a tough process with difficulties and disappointments on the way.
Men det vil uundgåeligt blive en svær proces med vanskeligheder og skuffelser undervejs.
That type of mistake is tough to bounce back from.
Den type fejltagelse er svær at overleve.

Context sentences for "tough" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Union must send out a very tough and unequivocal signal and must take action.
Unionen skal afgive et meget klart og tydeligt signal og træffe foranstaltninger.
EnglishThere are also tough requirements so that it is not allowed to present any risk.
Der findes også strenge krav om, at det ikke får lov til at indebære nogen risiko.
EnglishI myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
Jeg er selv lige kommet tilbage fra Doha, og det var en hård forhandlingsrunde.
EnglishWe must talk tough and act tough with the KLA as much as with the security forces.
Vi må optræde fast over for både Kosovos befrielseshær og sikkerhedsstyrkerne.
EnglishI agree that we should have tough enforcement mechanisms to enforce those rules.
Jeg er enig i, at vi bør opstille strenge mekanismer til håndhævelse af disse regler.
EnglishHe has not been quite as tough as he has tended to be in other circumstances.
Han har måske ikke været så hård, som han plejer at være i visse andre sammenhænge.
EnglishMr President, I come to the conclusion that the report is fair but tough.
Hr. formand, jeg har draget den slutning, at betænkningen er retfærdig, men hård.
EnglishYesterday's tough debate once again makes it clear that further steps must be taken.
Den hårde debat i går gør det endnu en gang tydeligt, at et nyt skridt er nødvendigt.
EnglishFinding the appropriate technical solutions has nevertheless proved a very tough task.
Det har imidlertid været meget svært at finde frem til de tekniske løsninger.
EnglishThe rapporteur has shown himself to be a tough negotiator over all these years.
Ordføreren har i de forløbne år vist sig som en vedholdende forhandler.
EnglishWe will be pressing for a further tough resolution based on his report.
Vi vil presse på for at få endnu en streng resolution på basis af hans beretning.
EnglishBut we have often made tough criticisms of the Commission without refusing them discharge.
Men vi er ofte kommet med hård kritik af Kommissionen uden at nægte dem decharge.
EnglishThere was a tough stage, as you will remember, but later there was also a moment of hope.
De husker sikkert, at det var en hård periode, men den var også præget af håb.
EnglishThe conditions now prescribed by the Commission are far too tough and far too difficult.
De betingelser, som Kommissionen nu stiller, er alt for hårde og alt for vanskelige.
EnglishHowever, the negotiations on the long-term recovery plan will be tough.
Forhandlingerne om den langsigtede genopretningsplan vil dog være vanskelige.
EnglishThe Commission has proposed values and parameters which, in my view, are very tough.
Kommissionen har fremlagt værdier eller parametre, der efter min mening er meget skrappe.
EnglishParliament is serious and will be very tough in these negotiations.
Parlamentet mener det alvorligt og vil være kompromisløst i disse forhandlinger.
EnglishAt that time the criteria could not be tough enough, and were aimed very high.
Den gang kunne kriterierne ikke blive stramme nok og sættes højt nok.
EnglishWe must have the clear, tough, proper policies to deal with these challenges.
Sammenfattende vil jeg kun sige, at dagens debat i Europa-Parlamentet har været glimrende.
EnglishIt has become a sovereign state and is, to use a Dutch expression, small but tough.
Det blev en suveræn stat, og hos os ville man sige: lille, men modig.

Other dictionary words