EN tour
volume_up
{noun}

tour
In the coming weeks, I shall be making a tour of capitals to sound out the opinions of the various ministers for justice and home affairs.
I de kommende uger vil jeg foretage en rundrejse til medlemsstaternes hovedstæder for at høre justits- og indenrigsministrenes mening.
After Beijing, he went on to Seoul, embarking on a full tour of the countries most affected by the North Korean threat.
Efter Beijing rejste han videre til Seoul i forbindelse med en rundrejse til alle de lande, der er mest berørt af den nordkoreanske trussel.
The tour by Secretary of State Powell has yielded more positive and useful results than would appear at first sight, and I believe this will become evident over the coming days.
Udenrigsminister Powells rundrejse gav flere positive og brugbare resultater, end det så ud til i første omgang, og jeg tror, at vi vil kunne konstatere det i de kommende dage.
Learn more about Google+ and Google profiles or take a tour of Google+.
Få flere oplysninger om Google+ og Google-profiler, eller få en rundvisning på Google+.
Will that tour be conducted only in French as well?
Bliver der på denne rundvisning også kun talt fransk?
I have been to that hospital as well, and when I was there they had to remove a cat from one of the babies ' cots when we were doing the tour in the outer part of that hospital.
Jeg besøgte også fødselshospitalet, og under mit besøg måtte de fjerne en kat fra en af spædbørnenes senge, da vi var på rundvisning i den ydre del af hospitalet.
tour (also: journey, move, outing, stroll)
volume_up
tur {en}
We hope that you have been able to adhere to that position after that tour of the various capital cities.
Vi håber, at De har kunnet fastholde den holdning efter den lange tur til de forskellige hovedstæder.
tour
Commissioner Wallström, do now the tour you should have done in June.
Kommissær Wallström, tag nu på den turné, De skulle have været på i juni.
Examples of these are tourists, investigators, musicians on tour, individuals on family visits, and those undergoing hospitalisation and convalescence.
Det gælder eksempelvis turister, forskere, musikere på turné, personer på familiebesøg, hospitals- eller rekonvalescensophold.
tour (also: circuit)
Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Få flere oplysninger om alle afsnittene på en stedside ved at tage en interaktiv rundtur.
Last week I was engaged in my own tour and mini-summit, as it were, in Berlin.
I sidste uge havde jeg travlt med min egen rundtur og minitopmøde i Berlin.
Prime Minister Verhofstadt has toured the capital cities and paid a visit to Madrid yesterday.
Premierminister Verhofstadt tog en rundtur blandt hovedstæderne og besøgte i går Madrid.
tour

Context sentences for "tour" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo the tour operators will only be selling a twentieth of the tickets.
Det vil altså sige, at rejsearrangørerne kun sælger 1 / 20-del af billetterne.
EnglishAs the European Parliament, we should be able to recognise that this was a true tour de force.
De 15 lande har bekræftet hovedlinjerne og tidsplanen med hensyn til konventet.
EnglishIn many ways the enlargement of the European Union is comparable to the tour de France.
På mange måder kan man sammenligne EU ' s udvidelse med Tour de France.
EnglishHe spoke about the European Council as the 'Tour de France broom-wagon '.
Han talte om Det Europæiske Råd som» Tour de France-opsamlervognen«.
EnglishApproximately 21 % will go to national associations and 5.4 % to tour operators.
Herefter er der de nationale forbund og rejsearrangørerne, som modtager henholdsvis 21 % og 5, 4 %.
EnglishTour operators should be required to indicate which airlines are providing the flights.
Det skal kræves, at turoperatører angiver, hvilke luftfartsselskaber der udfører flyvningerne.
EnglishLook at the recent Tour de France and the fact that half the teams seemed to be doped.
Se på Tour de France for nylig og det forhold, at halvdelen af holdene så ud til at være dopede.
EnglishIn fact, many tour operators are already providing the information voluntarily.
Det sker allerede på frivilligt basis hos mange selskaber.
EnglishSecondly, I would like to mention package tours and tour operators.
For det andet vil jeg godt tale om charterrejser, om rejsearrangører.
EnglishHis tour of the European capital cities confirmed to him what we already know.
Dog har behandlingen af denne tekst også anskueliggjort mange mangler i fællesskabets juridiske arsenal.
EnglishWe would be embarking on a magical mystery tour if we were to abandon the project or postpone it indefinitely.
Det ville være hasarderet at opgive projektet eller udsætte det på ubestemt tid.
EnglishThen there are the national associations and tour operators.
Det udgør omkring 37 %, der sælges direkte til det franske publikum.
EnglishTake a tour of a Place Page on Google to learn more.
Se dig omkring på en stedside på Google for at få flere oplysninger.
EnglishLine carriers, regional airlines, tour operators and low-cost airlines are all boxed together.
Ruteselskaber, regionale luftfartsselskaber, rejsearrangører og lavprisselskaber samles alle under én hat.
EnglishThe resolution by the European Parliament thus comes at exactly the right time, also in light of this tour.
Europa-Parlamentets erklæring kommer derfor lige i rette tid også med forhandlingsrunden for øje.
EnglishTake a tour of the new video manager by clicking on the red boxes in the interactive images below.
Tag et kig på den nye videoadministrator ved at klikke på de røde felter på de interaktive billeder nedenfor.
EnglishTo learn more, check out the Google Maps tour.
Hvis afkørselsnumre på motorveje er tilgængelige, markeres de med et relevant ikon. Eksempel:
EnglishBefore I come to the points of criticism, let me recapitulate - not in detail, but just a quick tour.
Inden jeg kommer til de kritiske punkter, vil jeg dog lige give et resumé - kun kortfattet, ikke udtømmende.
EnglishBuyers were therefore able to contact tour operators outside their own country to purchase tickets.
Køberne bør således kunne henvende sig til rejsearrangører på den anden side af grænsen for at købe billetter.
EnglishPreparations for the Intergovernmental Conference in 2000 are one of the main issues connected with this tour.
Forberedelsen af regeringkonferencen i år 2000 er et af denne forhandlingsrundes mest centrale emner.