"towards" translation into Danish

EN

"towards" in Danish

DA

EN towards
volume_up
{adverb}

towards (also: about, around, round)
Ageing will be responsible for an increasing divergence in age structure towards 2015.
Stigningen i de ældre aldersgrupper vil omkring 2015 føre til en øget divergens i aldersopbygningen.
Finally, the Union could take a leaf out of the US book in its policy towards China over Taiwan.
Endelig kunne Unionen tage eksempel efter USA i dens politik over for Kina omkring Taiwan.
The reports direct criticism towards twenty or so countries outside Europe and towards almost all EU and candidate countries.
Betænkningerne kritiserer omkring 20 lande uden for Europa og næsten alle EU-lande og ansøgerlande.

Context sentences for "towards" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir attitude would suggest a propensity towards the centralisation of power.
Deres holdning vidner i højere grad om, at de ønsker en centralisering af magten.
EnglishI can assure you that the German Presidency will work towards this in this dialogue.
Jeg kan forsikre Dem om, at det tyske formandskab vil føre dialogen i denne ånd.
EnglishWe have also made substantial progress towards introducing a free trade area.
Vi har også gjort store fremskridt i retning af at indføre et frihandelsområde.
EnglishThey are afraid of taking steps towards peace without the permission of the FARC.
Dette tal overstiger dem, der er opnået i fredsprocesser i de seneste årtier.
EnglishTaiwan has made significant progress over the past year towards democratization.
Taiwan har i det sidste år gjort betydelige fremskridt i retning af demokratisering.
EnglishThis report by Mr Pronk goes some way towards doing that and doing it very well.
Hr. Pronks betænkning når et stykke ad vejen i den retning og gør det godt.
EnglishIs it not a step towards incorporating the region into that ‘ Greater Albania’?
Er det ikke et skridt i retning af at inkorporere regionen i dette " Storalbanien "?
EnglishThe rapporteur can rely on the commitment of the Green Group towards this dossier.
Ordføreren kan påregne den grønne gruppes støtte i forbindelse med denne sag.
EnglishWe will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.
Vi arbejder videre med det, selvom det bliver under helt andre omstændigheder.
EnglishI hope, then, that Parliament will adopt the proposals leading towards this.
Jeg håber derfor, at Parlamentet vedtager de forslag, der peger i den retning.
EnglishThis will represent a major step towards the improvement in financial management.
Det er et stort fremskridt i retning af en forbedret økonomisk forvaltning.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Ratificeringen af forfatningen er et stort skridt i retning af genopbygningen i Irak.
EnglishI think at the moment we have come a long way towards reaching a joint opinion.
Jeg tror, at vi nu er kommet meget langt i retning af et fælles standpunkt.
EnglishThis is unattainable at present for certain reasons, but we should strive towards it.
Dette er af visse grunde endnu ikke opnåeligt i dag, men vi bør tilstræbe det.
EnglishIn Rambouillet, a decisive step was taken towards reaching a peaceful settlement.
I Rambouillet er det lykkedes at komme et afgørende skridt nærmere en fredelig ordning.
EnglishFirst of all, we urgently need to move back towards political solutions.
Først og fremmest må vi straks i gang med at tænke i mulige politiske løsninger.
EnglishFinally, I support and commend your approach towards promoting external affairs.
Endelig støtter og anbefaler jeg Deres ændringsforslag om at fremme udenrigsanliggender.
EnglishMy British Conservative colleagues support moves towards greater flexibility.
Mine britiske konservative kolleger støtter tiltag i retning af større fleksibilitet.
EnglishThe SEA Directive constitutes a very important step towards an approach of this kind.
SMV-direktivet udgør et meget vigtigt skridt i retning af en sådan holdning.
EnglishSomeone even went so far as to say that we could move towards a police state.
Nogle talte ligefrem om, at vi risikerer at gå i retning af en politistat.