"towel" translation into Danish

EN

"towel" in Danish

EN towel
volume_up
{noun}

towel
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
Kan du venligst tage et andet tæppe/pude/håndklæde med?
I believe that the European Union is performing its task correctly by not throwing in the towel.
Jeg mener, at EU løser sin opgave korrekt ved ikke at kaste håndklædet i ringen.
It will not be easy, but we must not throw in the towel and we must continue to be resolute and determined.
Det bliver ikke let, men vi må ikke kaste håndklædet i ringen, vi skal stadig være vedholdende og ihærdige.

Context sentences for "towel" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that the European Union is performing its task correctly by not throwing in the towel.
Jeg mener, at EU løser sin opgave korrekt ved ikke at kaste håndklædet i ringen.
EnglishHowever, the world is always changing and the worst approach would be to despair and throw in the towel.
Men verden kan altid ændres, og det værste, man kan gøre, er at fortvivle og give op.
EnglishIf we simply say that the Union is out of its depth and we throw in the towel, then we do not want a Union.
Hvis vi blot siger, at EU ikke kan magte det, og opgiver, vil vi ikke have en union.
EnglishHe riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.
så rejser han sig fra Måltidet og lægger sine Klæder fra sig og han tog et Linklæde og bandt det om sig.
EnglishIt will not be easy, but we must not throw in the towel and we must continue to be resolute and determined.
Det bliver ikke let, men vi må ikke kaste håndklædet i ringen, vi skal stadig være vedholdende og ihærdige.
EnglishThe vote by the House on the demanding motion before us will show that, no, we have decided not to throw in the towel.
Parlamentets afstemning om den krævende beslutning, som vi er blevet foreslået, viser, at nej, vi har ikke tænkt os at give op.
EnglishBe that as it may, I refuse to join the defeatists who want us to throw in the towel on the grounds that drugs are endemic in sport today.
Jeg afviser dog den fatalistiske tale om, at alle er dopet, som blot har til formål at få os til at strække våben.
EnglishIn the matter that put us in opposition to China, the European Union threw in the towel by agreeing to reassess the import quotas.
I sagen EU versus Kina kastede EU håndklædet i ringen ved at acceptere, at importkvoterne blev taget op til fornyet overvejelse.
EnglishAfter that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
Derefter hælder han Vand i Vaskefadet og begyndte at to Disciplenes Fødder og at tørre dem med Linklædet som han var ombunden med.
EnglishI will end by saying just one thing: what the Commission has never done in relation to this initiative has been to throw in the towel.
Jeg vil slutte med en enkelt ting: Det, som Kommissionen aldrig har gjort i forbindelse med dette initiativ, er at kaste håndklædet i ringen.
EnglishEurope has said 'no ' because accepting legalization means heading for defeat, throwing in the towel, in a sense contemplating State-sponsored drugs.
Vi har sagt nej, fordi en accept af lovgivning er det samme som at bane vejen for et nederlag, kaste håndklædet i ringen og således bedøve staternes samvittighed.
EnglishI can tell you that if we do not succeed in making forestry a more profitable proposition overall for agriculture, young people in my homeland will simply throw in the towel.
Jeg kan sige Dem, at hvis det ikke lykkes os at gøre skovdrift generelt mere rentabel for landbruget, så vil unge mennesker i min hjemegn give op.
EnglishNor can we give Europe back the confidence it needs to rediscover its drive and create new jobs if we are constantly going to throw in the towel and adopt the pessimistic view.
Det er heller ikke ved at give op og udvise konstant pessimisme, at man gengiver Europa den nødvendige tillid til, at vi kan genfinde vor dynamik og skaber arbejdspladser.
EnglishFor a split second, I thought that Mrs Bortone would now also throw in the towel, for the Committee’ s vote completely undermined the Commission proposal and also the rapporteur’ s report.
- Fru formand, jeg lykønsker også ordføreren, der har slidt med opgaven og udvist stort engagement, og som har fået større succes end hendes forgænger i det forrige Parlament.