"tower" translation into Danish

EN

"tower" in Danish

DA

EN tower
volume_up
{noun}

tower (also: castle)
The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
HERRENs Navn er et stærkt Tårn den retfærdige løber derhen og bjærges.
And it was told Abimelech, that all the men of the tower of Shechem were gathered together.
Og da Abimelek fik Melding om at hele Besætningen i Sikems Tårn var samlet
Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.
din Hals er som Davids Tårn der er bygget til Udkig tusinde Skjolde hænger derpå kun Helteskjolde;

Synonyms (English) for "tower":

tower

Context sentences for "tower" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe edifice that is the European Union should not end up like the Tower of Babel.
Den Europæiske Unions konstruktion må nemlig ikke ende som Babelstårnet.
EnglishAnd the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
Men HERREN steg ned for at se Byen og Tårnet som Menneskebørnene byggede
EnglishYesterday there was a disgraceful Communist demonstration in the courtyard of the Tower.
I går var der en skammelig kommunistisk demonstration i gården over for Parlamentets tårnbygning.
EnglishI have set thee for a tower and a fortress among my people, that thou mayest know and try their way.
Til Metalprøver Guldprøver gjorde jeg dig i mit Folk til at kende og prøve deres Færd.
EnglishHere, too, the Commission does not work in an ivory tower.
Heller ikke på dette punkt sidder Kommissionen og udfører sit arbejde i et elfenbenstårn.
EnglishThe designer clearly must have had Breughel's Tower of Babel in mind.
Arkitekten må have haft Breughels Babelstårn i tankerne.
EnglishAnd he beat down the tower of Penuel, and slew the men of the city.
og Borgen i Penuel brød han ned og dræbte Folkene i Byen.
EnglishOf course the ECB should not operate from an ivory tower.
Naturligvis skal ECB ikke operere fra et elfenbenstårn, til hr.
EnglishThe builders disappeared and the Tower went to ruin.
De folk, der byggede tårnet, forsvandt, og bygningsværket forfaldt.
EnglishIf we do not want to turn the Union into a Tower of Babel …
må vi bestræbe os på at forstå hinanden så godt som muligt.
EnglishThe control tower is there, and all the electronic equipment.
Kontroltårnet er der, alt det elektroniske udstyr er der.
EnglishAnd he spake also unto the men of Penuel, saying, When I come again in peace, I will break down this tower!
tiltalte han dem på lignende Måde og sagde: "Når jeg kommer uskadt tilbage vil jeg nedbryde Borgen her!
EnglishIt could also be called a look-out post or a watch-tower.
Et udkigstårn, et vagttårn, kunne man også kalde det.
EnglishMalchijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahathmoab, repaired the other piece, and the tower of the furnaces.
En anden Strækningistandsatte Malkija Harims Søn og Hassjub Pahat-Moabs Søn hen til Ovntårnet.
EnglishYes, Europe is showing the way, but these theories are not put into practice in some ivory tower in Brussels.
Ja, Europa viser vejen, men disse teorier bliver ikke omsat til praksis i et elfenbenstårn i Bruxelles.
EnglishSo we did not attempt to confine our deliberations and our labours on the Green Paper within an ivory tower.
Det, vi har forsøgt, er altså ikke kun skrivebordsovervejelser og tilsvarende arbejde angående grønbogen.
EnglishI wish to emphasise once more that this is not a proposal which has been dreamt up in a bureaucratic ivory tower.
Jeg vil endnu en gang understrege, det var ikke et forslag, der blev udarbejdet ved det grønne bord.
EnglishHe is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
du som kraftig hjælper din Konge og viser din Salvede Miskundhed.
EnglishFor thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy.
EnglishAnd when he came to the tower, he took them from their hand, and bestowed them in the house: and he let the men go, and they departed.
Men da de kom til Højen tog han Pengene fra dem gemte dem i Huset og lod Mændene gå.