"town" translation into Danish

EN

"town" in Danish

DA

EN town
volume_up
{noun}

town (also: city)
volume_up
by {en}
Garstang in Lancashire was the first town to achieve Fair Trade status in 2001.
Garstang i Lancashire var den første by, der fik fair trade-status i 2001.
Every region and town will try to make the most of the situation.
Hver region eller hver by vil forsøge at udnytte situationen bedst muligt.
A town with many shops, many industries and all within an accessible area.
En by med mange forretninger, mange fabrikker og alt inden for en overkommelig afstand.

Synonyms (English) for "town":

town

Context sentences for "town" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDuring the twentieth century it often had to be said that town air makes you ill.
I det tyvende århundrede har man ofte været nødt til at sige, at byluft gør syg.
EnglishThird, the distribution of aid has to take the town councils into consideration.
For det tredje bør man tage hensyn til kommunerne ved uddelingen af hjælpen.
EnglishIt is moving out of the centre to the edge of town and away from rural areas.
Den flytter væk fra centrum til udkanten af byen og væk fra landbrugsområder.
EnglishWe went to Mrs Handzlik’ s home town and we met the businesses in her Chamber of Commerce.
Naturligvis har der været drøftelser her til morgen om tjenesteydelsesdirektivet.
EnglishI refer to Allianoi, a Roman spa centre which lies 18 kilometres from the town of Bergama.
Der er tale om Allianoi, et romersk kursted, der ligger 18 km fra byen Bergama.
EnglishIn the town of Arles alone, a third of the population has been evacuated.
- B5-0554 / 2003 af Belder for EDD-Gruppen om præsident- og parlamentsvalg;
EnglishI was with Mrs Banotti, who was canvassing in my home town yesterday.
Jeg mødte fru Banotti i går, mens hun var ved at hverve stemmer i min hjemby.
EnglishWho, for example, supplies gas to a medium-sized town ’ s power network in Germany?
Situationen er nøjagtig den samme i Italien med ENEL og ENI eller i Frankrig med GDF og EDF.
EnglishWe cannot continue to allow town and country planning to be completely subsidiary.
Vi kan ikke tillade, at den fysiske planlægning fortsætter med at være helt igennem subsidiær.
EnglishIf remote sensing expands, it will be because it is a tool for town and country planning.
Når fjernovervågningen udvikles, er det fordi den er et værktøj til fysisk planlægning.
EnglishIntercommunal violence has flared up recently around the town of Poso.
Der har for nylig været en opblussen af volden mellem folkegrupperne omkring byen Poso.
EnglishNow Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
Men Jesus var endnu ikke kommen til Landsbyen men var på det Sted hvor Martha havde mødt ham.
EnglishPerhaps it is better to be a smoker in the countryside than a non-smoker in the town.
Måske er det bedre at være ryger på landet end ikke-ryger i byerne.
EnglishMr President, it is abundantly obvious that our old town centres are dying.
Hr. formand, det står helt klart, at vores gamle bymidter dør ud.
EnglishThe small town/ village renewal programme is an integral part of rural development.
Småby- / landsbyfornyelsesprogrammet udgør en integreret del af udviklingen af landdistrikterne.
EnglishAnd the elders of the town trembled at his coming, and said, Comest thou peaceably?
Da han kom til Betlehem gik Byens Ældste ham forfærdede i Møde og sagde: "Kommer du for det gode?
EnglishIndeed, the town of Strasbourg and in particular its harbour has undergone considerable expansion.
Faktisk er der sket store udvidelser af Strasbourg og i særdeleshed dens havn.
EnglishSmall and medium-sized enterprises in town and country are being wiped out.
De små og mellemstore virksomheder på landet og i byen udslettes.
EnglishWe came within an inch or so of the town of Tewkesbury being cut off.
Det var meget tæt på, at byen Tewkesbury blev afskåret fra omverdenen.
EnglishThe town of which I am Mayor has the highest percentage of refugees from the Bosnian civil war.
Byen, som jeg er borgmester i, har den største andel af bosniske borgerkrigsflygtninge.