EN

transfer {noun}

volume_up
1. general
Although this transfer does not affect the budget, it encourages production to move towards quality tobacco.
Selvom denne overflytning er budgetmæssigt neutral, fremmer den en udvikling af produktionen i retning af kvalitetstobakker.
I will now move on to the third issue, relating to the transfer of ships between European Union registers.
Nu går jeg over til det tredje spørgsmål, der drejer sig om overflytning af skibe mellem registrene i EU.
No reference has been made to the need for the transfer of prisoners which could go a long way to restoring the IRA cease-fire.
Der findes ingen henvisning til behovet for en overflytning af fanger, hvilket kunne være et vigtigt bidrag til genoprettelsen af IRA-våbenhvilen.
2. finance
Khartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
Khartoum har protesteret mod denne overførsel og råbt op om et vestligt komplot.
I do not understand your assertion that there will be no transfer of powers.
Jeg forstår ikke Deres påstand om, at der ikke vil ske nogen overførsel af beføjelser.
Mr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
Hr. formand den pågældende overførsel af budgetmidlerne bygger på to forslag.
We therefore need more money to support schemes such as the European Course Credit Transfer.
Vi har altså brug for flere penge til f.eks. at støtte European Course Credit Transfer-systemet.
A major club in my native city made the biggest transfer in football history - EUR 70 million.
En stor klub i min fødeby har gennemført den største transfer i europæisk fodboldhistorie­ 70 millioner euro.
the Commission statement on football player transfers;
Kommissionens redegørelse om transfer inden for fodbold;
DA

transfer {en}

volume_up
1. general
2. finance
Vi har altså brug for flere penge til f.eks. at støtte European Course Credit Transfer-systemet.
We therefore need more money to support schemes such as the European Course Credit Transfer.
En stor klub i min fødeby har gennemført den største transfer i europæisk fodboldhistorie­ 70 millioner euro.
A major club in my native city made the biggest transfer in football history - EUR 70 million.
Kommissionens redegørelse om transfer inden for fodbold;
the Commission statement on football player transfers;

Context sentences for "transfer" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishKhartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
Khartoum har protesteret mod denne overførsel og råbt op om et vestligt komplot.
EnglishOn a final note, I would like to give consumers more options to transfer money.
Som sidste punkt jeg vil give forbrugerne flere muligheder for at overføre penge.
EnglishThere will therefore be a duplicate transfer system for clubs offering training.
Der vil således eksistere et dobbelt transfersystem for uddannelsesklubberne.
EnglishBoth of these codes should make the transfer of money simpler, faster and cheaper.
Begge disse koder skulle gøre pengeoverførslerne enklere, hurtigere og billigere.
EnglishMr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
Hr. formand den pågældende overførsel af budgetmidlerne bygger på to forslag.
EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
EnglishGene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
Genoverførsel mellem organismer er som bekendt almindeligt forekommende i naturen.
EnglishMuch has been said on the subject of exchange-rate charges and transfer costs.
Vi har talt meget om vekselgebyrerne, og vi har talt om overførselsomkostningerne.
EnglishMany small clubs depend on the revenue stream that comes from transfer fees.
Mange små klubber er afhængige af de indtægter, der kommer fra transferafgifter.
EnglishThey were unable to transfer their manufacturing to countries with cheap labour.
De var ikke i stand til at flytte deres produktion til lande med billig arbejdskraft.
EnglishThe Commission welcomes Amendments Nos 38 and 49 concerning gene transfer.
Kommissionen hilser ændringsforslag 38 og 49 vedrørende genoverførsel velkommen.
EnglishMadam President, I am one of those who have visited Hong Kong since the transfer.
Fru formand, jeg er en af dem, der har besøgt Hongkong siden overdragelsen.
EnglishFor this reason, I cannot therefore endorse the transfer of powers to European level.
Jeg kan derfor heller ikke støtte flytningen af beføjelser til europæisk plan.
EnglishIt is not merely a budgetary or fiscal transfer from one country to another.
Det er ikke en simpel budget- eller skatteudligning fra et land til et andet.
EnglishThe company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
Det pågældende selskab, BAT, vil bare flytte produktionen til lande uden for EU.
EnglishWhy then should we not give the poorest people in this world a certain transfer too?
Hvorfor skal vi så ikke også tilbyde de fattigste i denne verden en vis overførsel?
EnglishA transfer of 562 million ECU which poses no problem to any of the parties.
En overførsel på 562 mio ECU, som ingen af parterne kunne se noget problem i.
EnglishThirdly, the transfer of quotas between producers will no longer be permitted.
For det tredje, overdragelse af kvoter mellem producenterne skal forbydes i fremtiden.
EnglishThe ecologically sustainable transfer of water must not be restricted by Union acts.
Vandafledning, der er økologisk bæredygtig, bør ikke begrænses af unionsbestemmelser.
EnglishIt will therefore be a book transaction without any substantial transfer of money.
Der vil derfor blive tale om en bogføringstransaktion uden betydelige pengeoverførsler.