"upon" translation into Danish

EN

"upon" in Danish

DA
DA

EN upon
volume_up
{adverb}

upon (also: about, above, beyond, concerning)
volume_up
over {adv.}
And judgment is come upon the plain country; upon Holon, and upon Jahazah, and upon Mephaath,
at Dommen er kommet over Højslettelandet over Holon Jaza Mefaat
And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
Og stor Frygt kom over hele Menigheden og over alle som hørte dette.
I hope that, as it is the first one, you will look tolerantly upon its defects and support it.
Jeg håber, at De, da det er den første, vil bære over med dens mangler og støtte den.
With hypocritical mockers in feasts, they gnashed upon me with their teeth.
for min Venlighed dænger de mig med Hån de skærer Tænder imod mig.
All eyes will now be upon Albania - both the government and the opposition.
Albanien - såvel regeringen som oppositionen - vil nu have blikkene rettet imod sig.
And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,
Og Engelen som jeg så stå på Havet og på Jorden opløftede sin højre Hånd imod Himmelen

Context sentences for "upon" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThou shalt fall upon the open field: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
I åben Mark skal du falde så sandt jeg har talet lyder det fra den Herre HERREN.
EnglishThink upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people!
Kom i Hu alt hvad jeg har gjort for dette Folk og regn mig det til gode min Gud!
EnglishIn this respect too, you have encroached upon the area of development cooperation.
Det tredje er frihed opnået gennem menneskerettigheder og god regeringsførelse.
EnglishEven as parliamentarians, we were constantly spied upon and harassed in Istanbul.
Også vi parlamentsmedlemmer blev hele tiden udspioneret og generet i Istanbul.
EnglishWe are called upon as the European Parliament to make use of these instruments too.
Nu er det op til os her i Europa-Parlamentet at gøre brug af disse instrumenter.
EnglishI call upon the British Government to give up its current obstreperous behaviour.
Jeg opfordrer den britiske regering til at opgive sin nuværende trodsattitude.
EnglishElaborate schemes of water purification are imposed upon them to no public good
Man påtvinger dem omstændelige vandrensningordninger til ingen verdens nytte. "
EnglishStand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still.
Vid dog at HERREN er mig underfuldt god; når jeg påkalder HERREN hører han mig.
EnglishThe Council and Parliament were merely called upon to take note of the report.
Rådet og Parlamentet blev blot opfordret til at tage beretningen til efterretning.
EnglishThe major new resources in terms of information will have bearing upon enlargement.
De nye store informationsressourcer vil også komme til at gælde for udvidelsen.
EnglishIt is, in my view, a modest proposal, but it touches upon an important principle.
Det er i mine øjne et beskedent forslag, men det vedrører et vigtigt princip.
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Af alle disse grunde opfordrer vi Kommissionen til at træffe nogle foranstaltninger.
EnglishMy Group calls upon this House to base its deliberations on moral principles.
Min gruppe ønsker, at Parlamentet træffer beslutninger ud fra moralske principper.
EnglishI call upon the Heads of State and Government to give the Convention a clear mandate.
Jeg opfordrer stats- og regeringscheferne til at give konventet et klart mandat.
EnglishSo I should be grateful if the Commissioner could enlarge upon this question.
Så jeg ville være taknemmelig, hvis kommissæren kunne uddybe dette spørgsmål.
EnglishHowever, the reform process embarked upon so far sometimes feels a bit slow.
Men den reformproces, vi hidtil har gennemført, føles undertiden lidt langsom.
EnglishIn two new comments the Commission is called upon to take supplementary initiatives.
I to nye betragtninger opfordres Kommissionen til at tage supplerende initiativer.
EnglishIt is an area that touches upon many aspects of health and consumer policy.
Det er et område, som berører mange aspekter af sundheds- og forbrugerpolitikken.
EnglishAnd what saddle soever he rideth upon that hath the issue shall be unclean.
Ethvert Befordringsmiddel som bruges af den der lider af Flåd skal være urent.
EnglishAll in all, therefore, this is an excellent report which calls upon us to take action.
Alt i alt er dette altså en udmærket betænkning, der opfordrer os til handling.