"to abbreviate" translation into Dutch

EN

"to abbreviate" in Dutch

EN to abbreviate
volume_up
{verb}

Ik zal het kort houden en afronden.
to abbreviate (also: to abridge, to shorten)

Context sentences for "to abbreviate" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am speaking on behalf of the Industry Committee - to abbreviate its full title - on the areas of industry, external trade, research and energy.
Ik spreek namens de Industriecommissie over industrie, externe handel, onderzoek en energie.
EnglishI will abbreviate my comments and conclude.
EnglishI have to say to honourable Members - and I will abbreviate what I might have said at much greater length - we are profoundly concerned about the humanitarian situation in Chechnya.
Ik zou er eindeloos over kunnen uitweiden, maar ik wil de geachte parlementsleden zeggen dat wij ons ernstige zorgen maken over de humanitaire situatie in Tsjetsjenië.