EN to abort
volume_up
[aborted|aborted] {verb}

We have seen this in the aborted Seattle Conference and we are now seeing it in the bilateral conferences with different regions or countries of the world.
Wij hebben dat op de mislukte conferentie van Seattle gezien, en we zien het op de bilaterale conferenties met verschillende landen en regio's van de wereld.
to abort (also: to fail, to miscarry)
Girls get aborted before they're even born when there are scarce resources.
Meisjes worden geaborteerd voor ze geboren worden als de middelen schaars zijn.
Of those rats that don't abort, atrazine causes prostate disease in the pups so the sons are born with an old man's disease.
Bij ratten die niet worden geaborteerd, veroorzaakt atrazine prostaataandoeningen bij de jongen, zodat de mannelijke jongen met een oudemannenziekte worden geboren.
If the child is handicapped, whether mentally or physically, it can be aborted up to the ninth month.
Als het kind gehandicapt is, lichamelijk of geestelijk, dan kan het tot en met de negende maand worden geaborteerd.
to abort (also: to fail)
to abort (also: to fail)
to abort (also: to quash)
to abort (also: to quash)
to abort
to abort (also: to miscarry)
to abort (also: to fail)
to abort (also: to fail)

Context sentences for "to abort" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Graça Moura may, therefore, wish all he likes to abort this debate, but he has no way of doing so.
Hoe graag afgevaardigde Graça Moura ook had gewild dat dit debat voortijdig afgebroken zou worden, hij beschikt daarvoor niet over de middelen.
EnglishCall an abort now!
EnglishOf those rats that don't abort, atrazine causes prostate disease in the pups so the sons are born with an old man's disease.
Bij ratten die niet worden geaborteerd, veroorzaakt atrazine prostaataandoeningen bij de jongen, zodat de mannelijke jongen met een oudemannenziekte worden geboren.
EnglishOf those that don't abort, atrazine causes impaired mammary, or breast, development in the exposed daughters in utero, so that their breast don't develop properly.
En bij de vrouwelijke niet-geaborteerde jongen veroorzaakt atrazine verminderde borstontwikkeling als ze er in de baarmoeder aan werden blootgesteld. ~~~ Hun borsten ontwikkelen zich dan niet goed.