"accident victims" translation into Dutch

EN

"accident victims" in Dutch

EN accident victims
volume_up
{plural}

accident victims (also: accident casualties)

Similar translations for "accident victims" in Dutch

accident noun
victim noun

Context sentences for "accident victims" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is about improved protection for accident victims in the European Union.
Het gaat om een verbeterde bescherming voor slachtoffers van ongevallen in de Europese Unie.
EnglishWe would be putting motor vehicle accident victims in a class apart.
We zouden een aparte categorie moeten creëren voor de slachtoffers van verkeersongevallen.
EnglishSurely what we want is to improve the protection of accident victims.
Wij willen immers de slachtoffers van ongevallen beter beschermen.
EnglishThey participated energetically in this directive, as did the accident victims ' organizations.
Zij hebben actief aan deze richtlijn meegewerkt, evenals de verenigingen voor verkeersslachtoffers.
EnglishThis is in fact only to the detriment of accident victims.
Dat zou enkel ten koste gaan van de verkeersslachtoffers.
EnglishBetter legal protection for accident victims
Verbetering van de rechtsbescherming van slachtoffers van ongevallen
EnglishAmong the objectives the EU has set itself is that of halving the number of road accident victims by 2010.
De Unie heeft zichzelf onder andere ten doel gesteld om voor 2010 het aantal verkeersslachtoffers te halveren.
EnglishWe also have the support of the automobile associations and we have the support of the organisations of accident victims.
Wij hebben ook de steun van de automobilistenbonden en de verenigingen van verkeersslachtoffers.
EnglishAs you can see, we wish this debate on improved protection for accident victims to gain a certain momentum.
We willen met andere woorden vaart brengen in deze discussie over een verbeterde bescherming voor slachtoffers van ongevallen.
EnglishThis directive really does improve considerably the protection of accident victims outside their country of residence.
Met deze richtlijn worden slachtoffers van verkeersongevallen buiten het land van herkomst inderdaad beter beschermd.
EnglishA high number of accident victims are users of two-wheeled vehicles, motorcyclists and cyclists, for which roads are also intended.
Een groot aantal slachtoffers van verkeersongevallen betreft verkeersdeelnemers op twee wielen, motorrijders en fietsers.
EnglishI hope that, where the protection of accident victims and its improvement is concerned, we will also enjoy fruitful cooperation in the future.
Ik hoop dat wij rond de bescherming van slachtoffers van ongevallen en de verbetering daarvan ook in de toekomst goed zullen blijven samenwerken.
EnglishNo doubt the human suffering of the accident victims and their families does not add up to much of an argument in the eyes of those who think only of their own wallets.
Het menselijk leed van de slachtoffers en hun gezinsleden is vermoedelijk geen argument voor degenen die alleen aan hun eigen portemonnee denken.
EnglishIf the genuine aim of this report was, as it claims, to improve the legal protection of accident victims, we would have voted in favour.
Als dit verslag daadwerkelijk de verbetering van de rechtsbescherming van slachtoffers van ongevallen tot doel had, wat in het verslag ook wordt beweerd, dan hadden wij er onze stem op uitgebracht.
EnglishAt the same time, the proliferation of heavy goods vehicles on the roads is pushing up considerably the cost of maintaining our major highways and the number of road accident victims too.
De enorme toename van het aantal vrachtwagens leidt echter niet alleen tot hogere kosten voor het onderhoud van het wegennet, maar ook tot veel meer verkeersdoden.
EnglishThe target of achieving a further reduction of 50 % of road accident victims by 2010 might be ambitious but not impossible through proper and combined measures.
- Het doel om het aantal verkeersslachtoffers in 2010 met nog eens 50 procent terug te dringen is misschien ambitieus maar niet onmogelijk, als we de juiste en gecombineerde maatregelen nemen.