EN acclamation
volume_up
{noun}

acclamation (also: acclaim, approval)
acclamation (also: acclaim, applause, approval)
The applause is the acclamation that confirms that the 14 are now elected as Vice-Presidents.
Het applaus is de acclamatie waarbij bevestigd wordt dat de veertien kandidaten nu tot ondervoorzitters zijn gekozen.
acclamation
acclamation (also: acclaim, approval)
The applause is the acclamation that confirms that the 14 are now elected as Vice-Presidents.
Het applaus is de acclamatie waarbij bevestigd wordt dat de veertien kandidaten nu tot ondervoorzitters zijn gekozen.
On behalf of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, I wish to recommend that we, by acclamation, approve the report by the conciliation delegation.
Namens de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij beveel ik aan dat wij het verslag van de EP-delegatie in het bemiddelingscomité bij acclamatie goedkeuren.
acclamation (also: acclaim, approval)
I hope that that message will be received with generous acclamation by Parliament.
Ik hoop dat deze mededeling door het Parlement met warme toejuiching ontvangen zal worden.
acclamation
acclamation (also: acclaim, approval)

Synonyms (English) for "acclamation":

acclamation