"adult-like" translation into Dutch

EN

"adult-like" in Dutch

EN adult-like
volume_up
{adjective}

adult-like
volume_up
volwassenachtig {adj.}

Context sentences for "adult-like" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd so, it is not until age seven that we get what looks more like an adult response.
R.S.: Dus, het begint pas bij het zevende levensjaar dat we iets krijgen dat meer op een volwassen antwoord lijkt.
EnglishAnd it was not until Galileo actually did it that an adult thought like a child, only 400 years ago.
Pas toen Galileo het echt probeerde, redeneerde een volwassene als een kind. ~~~ Slechts 400 jaar geleden.
EnglishThe applicant states are adult Europeans like us.
In de kandidaat-landen wonen volwassen Europeanen zoals wij.
EnglishBut it's not quite like the adult brain.
Maar het is nog niet zoals het volwassen brein.
EnglishBehave like an adult.
EnglishAnd actually if we even look at eight to 11-year-olds, getting into early adolescence, they still don't have quite an adult-like brain region.
En zelfs als we kijken naar acht- tot elfjarigen, in de vroege adolescentie rakend, hebben ze nog steeds niet een hersengebied gelijkend aan dat van volwassenen.
EnglishUkraine is not a small child, it is a thoroughly self-confident, important and adult country, and I believe that we can very well demand of this country that it should also behave like an adult.
Oekraïne is geen klein kind, het is een zeer zelfbewust, belangrijk en volwassen land, en ik denk dat we van dit land wel kunnen verlangen dat het zich dan ook als een volwassene gedraagt.