"adulthood" translation into Dutch

EN

"adulthood" in Dutch

EN adulthood
volume_up
{noun}

adulthood
Because neoteny means the retention of immature qualities into adulthood.
Omdat neotenie het bewaren van jeugdige kwaliteiten in de volwassenheid betekent.
Why does this international community do nothing to bring such countries to democratic adulthood?
Waarom doet deze internationale gemeenschap niets om zulke landen tot democratische volwassenheid te brengen?
Faced with severely limited resources, a smaller-sized child with reduced energy requirements will, in fact, have a better chance of living to adulthood.
Indien de middelen zeer beperkt zijn, zal een kleiner kind met kleinere energiebehoeften een betere kans hebben om de volwassenheid te bereiken.

Synonyms (English) for "adulthood":

adulthood
English

Context sentences for "adulthood" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou must look on us as an adult partner, even if the Treaty does not yet formally recognise our adulthood.
U moet ons als volwassen partner zien, ook als het Verdrag dat niet als zodanig vereist.
EnglishIt is therefore logical that adolescents will come into contact with alcohol as they approach adulthood.
Daarom ligt het voor de hand dat adolescenten tijdens het opgroeien met alcohol in contact komen.
EnglishAs you grow during childhood and age during adulthood, your personal identity changes slowly.
Terwijl je groeit tijdens je kinderjaren, en ouder wordt als volwassene verandert je persoonlijke identiteit langzaam.
EnglishDrinking behaviour, which occurs during youth, can lead to similar patterns in adulthood.
Wie tijdens zijn of haar jeugd veel gedronken heeft, kan op volwassen leeftijd een gelijksoortig drankgedrag gaan vertonen.
EnglishMore than a third of its personnel proudly and voluntarily sign up before they reach adulthood.
Meer dan eenderde van de personeelsleden gaat zelfverzekerd en vrijwillig in dienst voordat de volwassen leeftijd is bereikt.
EnglishSo we're not empty vessels; the mental models that we have as children persist into adulthood.
EnglishHe actually made it to adulthood.
EnglishTo rush into amending a treaty which has not yet reached adulthood might be tantamount to throwing out the baby with the bathwater.
Als we haast maken met de hervorming van een Verdrag dat nog niet eens volwassen is, zouden we het kind met het badwater weggooien.
EnglishAnd even in adulthood, differences in this brain region can explain differences among adults in how we think about and judge other people.
En zelfs bij volwassen kunnen verschillen in dit hersengebied verschillen tussen volwassenen verklaren over hoe we denken en oordelen over anderen.
EnglishI am thinking of the young man with a promising future whose life is suddenly turned upside down when, on reaching adulthood, he proves to be schizophrenic.
Ik denk hierbij aan die jonge man met een veelbelovende toekomst, wiens leven plotseling op zijn kop wordt gezet wanneer hij tijdens de pubertijd schizofreen blijkt te zijn.
EnglishIf the European Union is to play a real role of any significance in the world, it should stop appearing to be a purely economic alliance and grow into political adulthood.
De Europese Unie moet uit het aureool van een puur economische alliantie treden en politiek volwassen worden om een echte rol van betekenis te spelen in de wereld.
EnglishI would like to reiterate that one of the amendments proposes we recognise that adulthood begins at the age of 18, and that those under the age of 18 must be considered to be children.
Ik wil u in herinnering brengen dat in een van de amendementen wordt voorgesteld om personen boven de achttien als volwassenen te bestempelen en personen onder de achttien als kinderen.