"agreeable" translation into Dutch

EN

"agreeable" in Dutch

EN agreeable
volume_up
{adjective}

agreeable (also: enjoyable, likable, likeable, lovely)
Mr President, the status of women in society is not just a matter of whether society is just and agreeable.
- Mijnheer de Voorzitter, de maatschappelijke positie van vrouwen hangt niet alleen samen met de vraag of de samenleving rechtvaardig en aangenaam is.
agreeable (also: enjoyable, fun, lovely, nice)
agreeable (also: enjoyable, lovely, nice, pleasant)
agreeable (also: enjoyable, lovely, nice, pleasant)

Synonyms (English) for "agreeable":

agreeable

Context sentences for "agreeable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Sterckx and the rapporteur are agreeable to that.
De heer Sterckx en de rapporteur hebben overigens al ingestemd met deze wijziging.
EnglishI am convinced that, as in the past, we will reach a mutually agreeable resolution in the end.
Ik ben ervan overtuigd dat wij er zoals in het verleden op een goede manier gezamenlijk uit zullen komen.
EnglishI hope that the interpreters will be agreeable to this because it always depends on their cooperation.
Ik hoop dat de tolken hierin willen meegaan, omdat een en ander altijd afhangt van hun medewerking.
EnglishI suspect that one of the less agreeable aspects of European civilisation is being debated outside!
Ik vermoed dat men daarbuiten debatteert over een van de minder aangename aspecten van de Europese beschaving!
EnglishLadies and gentlemen, once again I have had the agreeable duty of chairing these exemplary Friday sittings.
Dames en heren, ik had andermaal het genoegen deze voorbeeldige vergadering op vrijdag voor te zitten.
EnglishAll that remains for me to do is to thank the Commission, because working with the Commission has been most agreeable.
Rest mij slechts de Commissie te danken, omdat het erg prettig was om met de Commissie te werken.
EnglishWe must not claim equality with category B2 Community officials, agreeable though they may be in other respects.
Wij kunnen, met alle respect, niet aanvaarden dat wij gelijk worden gesteld met Bambtenaren van de Gemeenschap.
EnglishUnfortunately, the Council is not quite so agreeable.
Helaas is de Raad veel minder meegaand.
EnglishIt has been agreeable to note that one broadly unifying factor is the notion that cohesion policy should not be implemented as an end in itself.
De gedachte dat het cohesiebeleid geen doel op zich mag zijn, wordt gelukkig breed gedragen.
EnglishMr Katiforis is a very intelligent and agreeable fellow MEP, but even intelligent MEPs are occasionally wrong.
De heer Katiforis is een zeer verstandige en aardige collega, maar zelfs verstandige collega's hebben het soms bij het verkeerde eind.
EnglishThe European Parliament is far more agreeable in that respect than is sometimes the case, unfortunately, in other parliaments.
Dat is juist ook de charme van het Europees Parlement, een charme die helaas maar al te vaak in andere parlementen ontbreekt.
EnglishTherefore, if the chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development is agreeable, this amendment should be withdrawn.
Dit amendement moet dan ook ingetrokken worden, als de voorzitter van de landbouwcommissie zich daar tenminste in kan vinden.
EnglishOne cannot single out the more agreeable provisions and ask for those deemed less favourable to be reexamined.
Het is niet mogelijk om de gunstige bepalingen daarvan te behouden en dan te verlangen dat de minder aangename punten van het pakket worden herzien.
EnglishFinally, I would like to say that, as a representative of the Nordic region, it has been an agreeable experience working as rapporteur.
Tot slot wil ik zeggen dat ik het, als vertegenwoordiger van de noordse regio, prettig heb gevonden als rapporteur te werken.
EnglishIn my opinion these annual discussions are always among the highlights of the year and it is most agreeable to be able to participate in them.
Naar mijn mening zijn deze jaarlijkse debatten steeds weer een hoogtepunt en het is prettig daaraan te mogen deelnemen.
EnglishMr President, Prime Minister, ladies and gentlemen, summarizing the achievements of the Irish presidency is an agreeable task.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de eerste minister, dames en heren, de balans van het Ierse voorzitterschap opmaken, is een aangename taak.
EnglishMake him more agreeable?
EnglishMr President, that will be perfectly acceptable at the end of business on Friday morning if the House is so agreeable.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb er geen enkel bezwaar tegen om een en ander op vrijdagmorgen aan het einde van de zitting te laten plaatsvinden, als het Huis daarmee instemt.
EnglishThe negotiations were tough but the strength of the Union was shown in the fact that there was a determination to find solutions agreeable to all.
De onderhandelingen waren moeilijk, maar de lidstaten waren eensgezind in hun vastberadenheid om voor alle partijen een bevredigende oplossing te vinden.
EnglishWhen there is further reflection account may be taken of the fact that not all Member States would be agreeable to such a collective approach.
Als men daarover verder gaat nadenken, zou men rekening moeten houden met het feit dat niet alle lidstaten een dergelijke collectieve benadering genegen zijn.