"all of you" translation into Dutch

EN

"all of you" in Dutch

EN all of you
volume_up
{pronoun}

all of you
That is why I think all of you should be equally concerned with it as I am.
Daarom denk ik dat dit jullie allemaal evenzeer aangaat als mij.
Finally, ladies and gentlemen, my thanks to all of you.
Tenslotte wil ik jullie allemaal danken, dames en heren.
And what of important things -- I think all of you here have a cell phone.
En het belangrijkste: ik denk dat jullie allemaal een mobieltje hebben.

Context sentences for "all of you" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
U zou allemaal het woord wel willen voeren, maar dat staat het Reglement niet toe.
EnglishI'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
Ik ben zo slim." ~~~ En als je achterom kijkt, zie je overal om je heen verwoesting.
EnglishSo deep inside -- we all know, you go sufficiently far down, you have atoms.
Dus diep vanbinnen -- we weten allemaal als je diep genoeg gaat, heb je atomen.
EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Ik bedoel, als je baby's oppervlakkig beschouwt, lijken ze nogal nutteloos.
EnglishI should be happy to give all of you the documents describing these legal options.
Ik geef ieder van u graag de documenten over deze juridische mogelijkheden.
EnglishI wish to thank all of you, ladies and gentlemen, for supporting this resolution.
Dames en heren, ik wil u allen bedanken voor uw steun aan deze resolutie.
EnglishWhy accept the question at all if you are not going to go into the detail?
Waarom accepteert u de vraag, als u niet van plan bent in detail te treden?
Englishand it would do absolutely nothing at all. ~~~ So, you had to program it,
Je kocht dat ding, nam hem mee naar huis, sloot hem aan, en hij deed absoluut niets.
EnglishYour own experience reveals, in spite of all limitations, you are the whole.
Je eigen ervaring onthult dat je ondanks alle beperkingen compleet bent.
EnglishI ask all of you here today to share a minute’ s silence in his memory.
Ik wil u vandaag vragen een minuut stilte in acht te nemen te zijner nagedachtenis.
EnglishAs Walt Whitman once said, he said, "Oh, I would stake all for you."
Zoals Walt Whitman ooit zei, hij zei: "Oh, Ik zet alles op het spel voor jou."
EnglishThank you very much to all of you for participating in this important debate.
-- Hartelijk dank u allen voor uw deelname aan dit belangrijke debat.
EnglishI appeal to all of you not to block the road to further development.
Ik appelleer aan u allen om de weg naar een verdere ontwikkeling niet te blokkeren.
EnglishThirdly, a question to all of you: what are words on paper worth?
Ten derde wil ik u allemaal een vraag stellen: wat zijn woorden op papier waard?
EnglishFirst of all, if you can, don't fight the patent, fight the infringement.
Ten eerste: als je kan, vecht dan niet het patent aan, maar de inbreuk.
EnglishMr Howitt, we shall pass on your gratitude to all those you mentioned.
Mijnheer Howitt, we zullen uw erkentelijkheid overbrengen aan allen die u genoemd hebt.
EnglishIt's everywhere, it's all around you, and the space is wobbling chaotically.
Hij is overal, helemaal om je heen, en de ruimte wiebelt chaotisch.
EnglishThat all of you seem to remember Iran after the Islamic Revolution.
Ieder van jullie lijkt zich Iran na de islamitische Revolutie te herinneren.
EnglishSo you can bump things -- they're all physically, you know, manipulable and stuff.
Je kunt ze manipuleren, in plaats van aanwijzen en klikken ben je meer aan het duwen en trekken.
EnglishAll of you know about the topic that I'm supposed to talk about.
Jullie kennen allemaal het onderwerp waarover ik word verondersteld te praten.