"all over the country" translation into Dutch

EN

"all over the country" in Dutch

EN

all over the country [example]

volume_up
all over the country
volume_up
in het hele land [ex.]
We've seen this story all over the country and even in places beyond the American borders.
We hebben dit gezien in het hele land en zelfs buiten de Amerikaanse grenzen.
This is happening all over the country.
Dit gebeurt in het hele land.

Similar translations for "all over the country" in Dutch

all adjective
all adverb
all pronoun
all numeral
Dutch
over adjective
Dutch
over adverb
over preposition
the article
to the article
country noun
country adjective

Context sentences for "all over the country" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm noticing that it's happening all over the country, and the good news is that it's growing.
Ik zie dit door het hele land gebeuren, en het goede nieuws is dat het groeit.
EnglishIt has taken me to universities all over this country where girls are date-raped and drugged.
Ik ging naar universiteiten over het hele land, waar meisjes verdoofd en ge-dateraped worden.
EnglishThis, all over the country, is the second largest waste stream in America.
Dit is de op één na grootste afvalstroom in Amerika.
EnglishPeople watch it all over the country also in public places.
ook in openbare gelegenheden. ~~~ Maar het gaat verder dan kijken.
EnglishI sell pet toys all over the country, all over the world.
Ik verkoop dierenspeelgoed over het hele land, over de hele wereld.
EnglishI wrote a book about eight incredible people all over this country doing social justice work.
Ik schreef een boek over acht buitengewone mensen die, verspreid over het land, sociaal rechtvaardigheidswerk doen.
EnglishThese heroic acts are present all over the country.
Dit soort heldhaftige acties zie je overal in het land.
EnglishAnd in the summer of 2009, we invited dozens of blind youth from all over the country and gave them a chance to take it for a spin.
In de zomer van 2009 nodigden we tientallen blinde jongeren uit, uit alle hoeken van het land, en gaven hen een kans een ritje te maken.
EnglishIt's not just Code for America fellows, there are hundreds of people all over the country that are standing and writing civic apps every day in their own communities.
Niet alleen 'Code for America'-fellows, maar honderden mensen door het hele land die actief burger-apps creëren, dagelijks in hun eigen gemeenschappen.
EnglishOne of the weird things that's happened is, after the TED explosion, I got a lot of offers to speak all over the country -- everyone from schools and parent meetings to Fortune 500 companies.
Eén van de rare dingen die gebeurden na de TED-explosie, is dat ik overal gevraagd werd om te spreken -- van scholen en ouderavonden tot Fortune 500-bedrijven.