"amount to be paid" translation into Dutch

EN

"amount to be paid" in Dutch

EN

amount to be paid {noun}

volume_up
amount to be paid

Context sentences for "amount to be paid" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis must not, however, lead to an increase in the total amount of support paid to olive-growers by each Member State.
Dat mag er echter niet toe leiden dat het totale bedrag dat in een bepaalde lidstaat aan de olijfboeren wordt betaald stijgt.
EnglishIn Member States where there are large ports revenue from customs duty is considerable and, for that reason, the amount of duty paid in contributions is substantial.
In lidstaten met grote havens zijn de inkomsten uit invoerrechten hoog en daardoor is ook het aandeel van de invoerrechten in de bijdrage aanzienlijk.
EnglishEnvironmental taxes and levies are worthwhile and effective only if related to emissions and imposed in such a way as to be neutral in their effect on the amount of tax paid by the citizen.
Milieugerelateerde belastingen of heffingen zijn alleen zinvol en effectief als deze verband houden met de emissies en voor de burger geen fiscale gevolgen hebben.