"Antarctic" translation into Dutch

EN

"Antarctic" in Dutch

EN Antarctic
volume_up
{noun}

1. geography

Antarctic
That's as bizarre as finding that the Antarctic on the Earth is hotter than the tropics.
Dat is net zo bizar als ontdekken dat Antarctica op aarde warmer is dan de tropen.
One of the more unpleasant examples of this is sexual abnormalities observed in bears in the Antarctic.
Een van de meest afschuwelijke voorbeelden zijn de geslachtsverstoringen die bij ijsberen op Antarctica zijn vastgesteld.
So many of us are convinced now that West Antarctica, the West Antarctic Ice Sheet, is starting to melt.
Velen van ons zijn er nu van overtuigd dat West-Antarctica, de West-Antarctische ijskap, begint te smelten.
Antarctic (also: South Pole)
Antarctic
Antarctic
Mr President, in October the largest hole in the ozone layer over the Antarctic was recorded.
Mijnheer de Voorzitter, nog nooit is er zo'n groot gat in de ozonlaag boven het Zuidpoolgebied gemeten als in oktober van dit jaar.

Synonyms (English) for "Antarctic":

Antarctic

Context sentences for "Antarctic" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNobody imagined that the West Antarctic Ice Sheet was this dynamic.
Niemand stelde zich voor dat de West-Antarctische ijskap zo dynamisch was.
EnglishThis is the ship that I spent the last three months on in the Antarctic.
Dit is het schip waarop ik de laatste drie maanden in de Antarctische wateren heb doorgebracht.
EnglishFrench shipowners now only use the flag of the French Southern and Antarctic Lands.
De Franse reders gebruiken alleen nog maar de vlag van de Franse zuidelijke en antarctische gebieden.
EnglishTurning now to the other two reports - on NAFO and the Antarctic.
Dan stap ik nu over op twee andere verslagen, die over de NAFO-zone en de Antarctische wateren.
EnglishAs regards the Antarctic, the European Union has no real fishing interests, at least on paper.
In de Antarctische wateren heeft de Europese Unie geen echte visbelangen, tenminste op papier niet.
EnglishThis was -- this is south of the Antarctic Circle.
Dit was - dit is ten zuiden van de Antarctische poolcirkel.
EnglishIt is indefensible that the Antarctic cod is on the verge of being wiped out as a result of this illegal fishing.
Het is onaanvaardbaar dat de antarctische kabeljauw door deze illegale vangsten met uitroeiing bedreigd wordt.
EnglishFrench Southern and Antarctic Territories
de Franse zuidelijke en Zuidpoolgebieden
EnglishShe highlights this body's role in managing fish stocks in the Antarctic and setting itself an ecological mandate.
Zij benadrukt de rol die de CCAMLR speelt bij het beheer van de visbestanden in het Antarctische gebied en de ecologische taak die deze instantie zichzelf heeft gesteld.
EnglishFour concern the international agreements and, as we have already heard, one concerns conservation and control measures in the Antarctic.
Vier hebben betrekking op de internationale overeenkomsten en een betreft, zoals wij al gehoord hebben, de controle- en instandhoudingsmaatregelen in de Zuidelijke IJszee.
EnglishThe Commission's opinion on the proposal to include species of Patagonian and Antarctic toothfish in Appendix II is based on the same principle.
Hetzelfde beginsel ligt ten grondslag aan het standpunt van de Commissie over het voorstel om diersoorten zoals de Patagonische en Antarctische ijsheek op te nemen in Bijlage II.
EnglishAs far as the other report is concerned, you Mr Arias Cañete know perfectly well that, currently, there are no Community fishing vessels operating in the Antarctic.
Voor wat uw andere verslag betreft, mijnheer Arias, u weet best dat er vandaag de dag niet in Antarctische wateren door vissersboten van de Gemeenschap wordt gevist.
EnglishAs fish stocks closer to Europe are depleted, Community fishermen are increasingly looking further afield for new fishing areas, like the Antarctic, to exploit.
Naarmate de visbestanden dichterbij Europa uitgeput raken, gaan vissers uit de Gemeenschap steeds verder van huis op zoek naar nieuwe gebieden om te exploiteren, waaronder de Antarctische wateren.