"to arouse interest" translation into Dutch

EN

"to arouse interest" in Dutch

EN

to arouse interest {verb}

volume_up
to arouse interest
to arouse interest

Context sentences for "to arouse interest" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt should be short enough to arouse interest, but long enough to cover the subject.
Kort genoeg om de interesse te wekken, maar lang genoeg om het onderwerp te bedekken.
Englishto arouse someone's interest in sth
EnglishThese are documents which always arouse keen interest among journalists and entities involved in social issues.
Dit zijn documenten waarvoor altijd veel interesse bestaat van de zijde van journalisten en organisaties die zich bezighouden met sociale kwesties.
Englishto arouse someone's interest in
EnglishThe issue is, first, to arouse interest amongst the citizens of Europe, and after that, to meet the information requirements adequately.
Het gaat erom eerst bij de burger belangstelling te wekken voor Europa en daarna op adequate wijze in de informatiebehoefte te voorzien.
EnglishBut if European companies are not represented at all, if they are simply absent, then that should arouse the interest of the politicians and they should do something.
Als er echter helemaal geen Europese ondernemingen aanwezig zijn, als ze gewoon ontbreken, dan moeten degenen die het politieke debat voeren daar belangstelling voor hebben en iets doen.

Similar translations for "to arouse interest" in Dutch

interest noun
legal interest noun
compound interest noun
to interest verb
rate of interest noun
to take an interest verb
accrued interest noun
area of interest noun
conflict of interest noun
default interest noun
human interest noun
lack of interest noun