"as often as possible" translation into Dutch

EN

"as often as possible" in Dutch

EN as often as possible
volume_up
{conjunction} [example]

as often as possible
volume_up
zo vaak mogelijk {conj.} [ex.]
I get back as often as possible -- I need to.
Ik ga zo vaak mogelijk terug. ~~~ Dat moet ik.
I used to try to take the kids outside as often as possible, to try to connect the academic stuff with the real world.
Ik nam de kinderen zo vaak mogelijk mee naar buiten, om het academische materiaal met de echte wereld te verbinden.

Context sentences for "as often as possible" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn such instances, it is often not possible to use people who are able to give their consent, so the tests must be carried out on those who cannot.
Vaak kan men hier geen onderzoek verrichten op personen die daarvoor hun toestemming kunnen geven en is men aangewezen op personen die dat niet kunnen doen.
EnglishIt is these forces within the apparatus of the Turkish state who have a natural interest in exploiting every opportunity and engage in provocative behaviour as often as possible.
Die krachten in de Turkse staat hebben er natuurlijk belang bij om iedere gelegenheid aan te grijpen en zoveel mogelijk te provoceren.
EnglishSo we say we must put them out to tender, so that citizens get the best modern buses at the best price, with the best quality, and arriving as often as possible.
Daarom vinden wij dat er aanbestedingen nodig zijn zodat de burgers tegen redelijke tarieven kunnen rekenen op een optimale kwaliteit, correcte chauffeurs en moderne bussen van topkwaliteit.