"attack" translation into Dutch

EN

"attack" in Dutch

EN attack
volume_up
{noun}

An attack on one country of the EU is an attack on us all.
Een aanval op een enkele lidstaat van de EU is een aanval op ons allemaal.
Most of us have realised that an attack on the United States is an attack on ourselves.
De meesten van ons hebben ingezien dat een aanval op de Verenigde Staten een aanval op ons is.
It was mostly focused on the possibility of a bioterrorist attack.
Deze oefening was hoofdzakelijk gericht op een mogelijke bioterroristische aanval.
attack (also: access, aggression)
Since September 11 2001, in the name of the fight against 'terrorism ', the Russian Government has stepped up its attack on the Chechen people.
Sinds 11 september 2001 hebben de Russische machthebbers hun offensief tegen het Tsjetsjeense volk opgevoerd onder het mom van de strijd tegen het terrorisme.
The Taliban launched a new military attack on their northern opponents in the middle of the worst drought this poor country has had since time immemorial.
De Taliban lanceerden een nieuw militair offensief contra hun noordelijke opponenten, midden in de ergste droogteperiode die het arme land sinds mensenheugenis trof.
A woman who was supposed to take part in the attacks but survived has explained that her family was decimated during the American offensives in the Sunni triangle.
Een vrouw die deel had moeten nemen aan de aanslagen maar deze overleefde, legde uit dat zij een groot aantal familieleden had verloren tijdens het Amerikaanse offensief in de soennitische driehoek.
attack (also: access, aggression, bout, fit)

Context sentences for "attack" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
Ik heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.
EnglishIt is possible that the President herself was injured in this latest attack.
Het is mogelijk dat ook de voorzitter zelf bij deze inmenging gewond is geraakt.
EnglishIt was the most devastating attack in Lebanon since the 1975-1990 civil war.
Het was de meest bloedige aanslag in Libanon sinds de burgeroorlog van 1975-1990.
EnglishIn addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
Daarnaast zien wij dat de Karen-dorpen weer worden aangevallen in de grensstreek.
EnglishUnfortunately, many aspects of the roadmap have, and continue, to come under attack.
Helaas zijn verschillende onderdelen van de routekaart onder vuur komen te liggen.
EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Dit leidt ertoe dat jongeren van huis weglopen, gewelddadig worden tegenover de ouders.
EnglishThat is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
Daar moeten wij de ideologische wortels van het wahhabitisch fundamentalisme aanpakken.
EnglishSubject: EU Member States and the terrorist attack in Morocco which claimed 41 lives
Betreft: De EU en de terroristische aanslag in Marokko met 41 dodelijke slachtoffers
EnglishSadly, this is not the first attack on a clergyman, a non-Muslim, in that country.
Dit is helaas niet de eerste aanslag op een geestelijke, een niet-moslim, in dit land.
EnglishThis European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Deze Europese Gemeenschap is niet gebouwd om andere landen aan te vallen of te bedreigen.
EnglishIt has suffered a financial crisis, earthquakes, drought and a terrorist attack.
Er is een financiële crisis geweest, aardbevingen, droogte en een terroristische aanslag.
EnglishIn addition, I should like to congratulate Mr Patten for his counter-attack.
Tevens wil ik een compliment geven voor de tegenaanval van de heer Patten.
EnglishIt would be an attack on Europe, it would show that Europe is not a reality.
Het zou een slag zijn voor Europa, want Europa zou dan geen realiteit blijken te zijn.
EnglishMany, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever '.
Velen aarzelen zelfs niet om deze handelsaanval te betitelen als u201CChinese koortsu201D.
EnglishBut this report is an extremely dangerous all-out attack on the family.
In dit verslag wordt de positie van het gezin op gevaarlijke wijze aangetast.
EnglishBoth the euro and the Central Bank have been under attack over recent weeks.
Zowel de euro als de Europese Centrale Bank heeft de afgelopen weken onder vuur gelegen.
EnglishWhen we landed in Al Fasha, an attack helicopter was hovering overhead.
Toen wij in Al Fasha landden, hing er een gevechtshelikopter boven ons in de lucht.
EnglishHe clearly stated that this is not just an attack on the people of Spain.
Hij stelde dat deze aanslag niet alleen tegen het Spaanse volk is gericht.
EnglishAccording to the ship's manifest they are Scorpion-class attack flyers.
Volgens het scheeps handboek is het een aanvalsschip uit de Scorpion-klasse.
EnglishLast Tuesday, my country was plunged into mourning following a dreadful, cowardly attack.
Afgelopen dinsdag heeft een vreselijke en laffe aanslag mijn land in rouw gedompeld.