"attacked" translation into Dutch

EN

"attacked" in Dutch

EN attacked
volume_up
{past participle}

attacked
Independent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated.
Onafhankelijke journalisten worden aangevallen, ontslagen en zelfs fysiek geëlimineerd.
Each day, children and families are attacked, displaced and killed.
Dagelijks worden er kinderen en gezinnen aangevallen, verjaagd en vermoord.
And those who have remained are regularly attacked and, in many cases, killed.
Degenen die zijn gebleven worden voortdurend aangevallen en vaak zelfs gedood.

Context sentences for "attacked" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd every time, they sent scouts out there to make sure no one attacked them.
En elke keer zonden ze verkenners erop uit om te zorgen dat niemand hen aanviel.
EnglishThis is now being attacked by some Member States and also by the Finance Ministers.
Maar enkele lidstaten en ook de ministers van Financiën proberen dit nu te ondermijnen.
EnglishMadam President, last week, the MEP Karla Peijs was attacked in Brussels.
Mevrouw de Voorzitter, vorige week is in Brussel onze collega Karla Peijs overvallen.
EnglishThe origins of the problem can be attacked by tackling poverty and ignorance.
Om het kwaad bij de bron aan te pakken moeten we de armoede en de onwetendheid bestrijden.
EnglishAmerica was wounded to the core, but an entire vision of civilisation was also attacked.
Amerika is in het hart geraakt, maar daarnaast is ook een heel beschavingsproject getroffen.
EnglishOn the same day, the tanks attacked the hospital and destroyed an oxygen reserve.
De tanks vielen dezelfde dag nog het ziekenhuis aan en vernietigden het systeem voor de luchtcirculatie.
EnglishIn my office in recent weeks, three colleagues have been attacked.
Ik meen dat het er bij dit punt om gaat dat de parlementsleden en de medewerkers bang zijn.
EnglishThis is a man who, out of self-interest, has attacked a peaceful neighbouring country.
Een man die uit eigenbelang een vreedzame buurstaat aanvalt.
EnglishYesterday evening a group of visitors was attacked when they were getting off the coach in Molsheim.
Gisteravond is een bezoekersgroep in Molsheim bij het uitstappen uit de bus overvallen.
EnglishMr Schulz impugned all the members of my group when he attacked Mr Berthu just now.
De heer Schulz heeft alle leden van mijn fractie daarstraks beschuldigd, toen hij de heer Berthu aanviel.
EnglishWere killed by phantoms in San Francisco when the city was attacked.
Zijn gedood door fantomen in de SF barriere tijdens de aanval.
EnglishWhen the Psychlos attacked Earth...... they sent out flying gas drones.
Toen de Psychlo's aanvielen, stuurden ze eerst gasraketten.
EnglishThe student movement, OTPOR, on which the opposition is pinning all hope, is being attacked without mercy.
De studentenbeweging OPOR, de hoop van de oppositie, wordt hard aangepakt.
EnglishIt is attacked for not fitting in with their power game.
Dat uitgangspunt ligt nu echter onder vuur, omdat het niet in hun spel om de macht past.
EnglishEven the headquarters of the Bloc Nacionalista Valencià party has been attacked.
Zelfs het hoofdkwartier van de politieke partij Bloc Nacionalista Valencià is het doelwit van een aanslag geweest.
EnglishWe would never have seen a national parliament attacked like the European Parliament was attacked yesterday.
Nooit zou een nationaal parlement zo worden belaagd als het Europees Parlement gisteren.
EnglishThese men were terrified, as the mob attacked our vehicle.
Deze mannen waren doodsbang, toen de menigte ons voertuig aanviel.
EnglishHis assistant Parvin Ardalan appears also to have been attacked.
Ook zijn medewerker, Parvin Ardalan, zou getroffen zijn.
EnglishSo, in a way, because the Chinese were attacked, chop suey was created as a defense mechanism.
In zekere zin, omdat de Chinezen onder vuur lagen, werd chop suey gelanceerd als een verdedigingsmechanisme.
EnglishFourthly, President of the Commission Prodi recently attacked the power of the Council of Ministers.
Ten vierde trok de heer Prodi, voorzitter van de Commissie, onlangs van leer tegen de macht van de Raad.