"attendance record" translation into Dutch

EN

"attendance record" in Dutch

EN attendance record
volume_up
{noun}

attendance record
volume_up
aanwezigheidslijst {de}

Context sentences for "attendance record" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I was astonished to see that my name is not on the record of attendance.
Mijnheer de Voorzitter, tot mijn ontsteltenis ontdek ik dat mijn naam niet op de presentielijst voorkomt.
EnglishI have read with considerable interest the record of attendance for the meeting at which we unanimously backed it.
Met grote belangstelling kijk ik naar de presentielijst van de bijeenkomst waar wij ons eenstemmig achter dit advies hebben geschaard.
EnglishMembers should bear this in mind when those records are published and it appears that the record of attendance does not correspond to the reality of the situation.
Laat iedereen zich ervan bewust zijn dat de presentiegegevens die worden gepubliceerd niet altijd een juist beeld geven van de werkelijkheid.
EnglishMy name does not appear on Monday's record of attendance, although I was present and voted by the electronic voting system, which must be easy to check.
In de notulen van de vergadering van maandag sta ik als afwezig vermeld, maar ik was wel aanwezig, en ik heb aan de elektronische stemmingen deelgenomen.