"attractive" translation into Dutch

EN

"attractive" in Dutch

EN attractive
volume_up
{adjective}

attractive (also: appetizing, likeable, nice, pleasing)
Investment in renewable energy should be made financially attractive.
Het financieel aantrekkelijk maken van investering in duurzame energie.
It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.
Het lijkt zeker een aantrekkelijk alternatief voor het doden en vernietigen van dieren.
And why should this alternative be attractive to the United States?
En waarom zou dat alternatief aantrekkelijk moeten zijn voor de Verenigde Staten?
attractive (also: beautiful, fancy, fine, good-looking)
volume_up
mooi {adj.}
If the Annan plan was so attractive to Turkey, let it apply it to the 20 million Kurds.
Als dat zo'n mooi plan is, laat Turkije het dan toepassen op de 20 miljoen Koerden!
Sommige vrouwen vinden gevaar mooi.
And it's transformed from being an ugly, unsafe, undesirable address, to becoming a beautiful, attractive, dignified sort of good address.
Een transformatie van een lelijk, onveilig, en ongewenst adres, tot een mooi, aantrekkelijk en waardig adres.
attractive (also: alluring, enticing, tempting)
I must confess that the proposal to allow these provisions to be omitted is an attractive one.
Ik moet toegeven dat het aanlokkelijk klinkt om deze procedure te laten vallen.
The fixing of temporary quotas, though perhaps attractive in the short-term, is not the answer.
Het vastleggen van tijdelijke aantallen is niet de oplossing, hoewel het misschien op korte termijn aanlokkelijk is.
The European Union at present is very obviously less attractive an option than the United States for higher education students from third countries.
De Europese Unie is voor studenten uit derde landen momenteel duidelijk een minder aanlokkelijk alternatief dan de Verenigde Staten.
attractive (also: alluring, delicious, enticing, luscious)
volume_up
lekker {adj.}

Context sentences for "attractive" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe profession of lorry driver should be made more attractive and also respectable.
Het beroep van vrachtwagenchauffeur zal aantrekkelijker en ook respectabel worden.
EnglishIt contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.
Het bevat goed in het gehoor liggende termen: decentralisatie, participatie, cultuur.
EnglishNeedless to say, we must make the conditions attractive for these people to come.
Voor die mensen moeten we het natuurlijk wel aangenaam maken om te komen.
EnglishThat would deprive them of a lot of deposits they would find attractive.
Dat zou verlies betekenen van veel deposito's die zij graag hadden willen hebben.
EnglishMany of those around us find the EU very attractive and want to join it.
Voor velen om ons heen is de EU dan ook zeer attractief en lonkt het lidmaatschap.
EnglishI do not believe that this is more glamorous and attractive to the citizens.
Ik geloof niet dat het debat over de Grondwet voor de burgers meer heeft.
EnglishThe idea of tradeable green energy certificates is an attractive one.
Vooral de gedachte van verhandelbare groene-stroom-certificaten spreekt erg aan.
EnglishAnd the conversation would go something like this, "You know Aimee, you're very attractive.
En zo'n gesprek ging dan ongeveer als volgt: "Weet je, Aimee, je bent erg knap.
EnglishMr Suominen was right to say that finger pointing is neither attractive nor productive.
Mijnheer Suominen zei dat vingerwijzingen niet kies en bovendien niet productief zijn.
EnglishA career with the European institutions must become more attractive.
Een loopbaan bij de Europese instellingen moet aantrekkelijker worden gemaakt.
EnglishI know there were other attractive environments in the offing in the Netherlands and Germany.
Ik weet dat er andere gekwalificeerde kandidaten waren in Nederland en Duitsland.
EnglishIt is an efficient way of making combined transport more attractive.
Het is een efficiënte manier om het gecombineerd vervoer aantrekkelijker te maken.
EnglishPlacing the emphasis on macro-economic resources is much more attractive.
Het is dan ook veel interessanter de nadruk te leggen op de macro-economische middelen.
EnglishWe are an attractive trading partner, and that means that we have influence.
Wij hebben invloed, omdat wij een aantrekkelijke handelspartner zijn.
EnglishIt ought to make the programme more attractive to manufacturers, distributors and consumers.
Het systeem moet aantrekkelijker zijn voor de producenten, verkopers en consumenten.
EnglishBy setting an age limit, I believe we are making it even more attractive.
Door een leeftijdsgrens vast te stellen, kunnen we een en ander nog aanlokkelijker maken.
EnglishThe European financial landscape is becoming commercially more attractive.
Het Europese financiële landschap wordt commercieel aantrekkelijker.
EnglishHere we only trap rats and water voles, rather than wild animals with attractive pelts.
Hier vangen wij echter ratten en waterratten in plaats van wilde dieren met een mooie pels.
EnglishIn Sweden, the new government is aiming to make the unemployed more attractive to employers.
In Zweden zal de nieuwe regering de werklozen aantrekkelijker maken op de arbeidsmarkt.
EnglishI am very aware that this solution is not very attractive on the surface.
Ik begrijp goed dat deze oplossing geen schoonheidsprijs verdient.