"to augment" translation into Dutch

EN

"to augment" in Dutch

EN to augment
volume_up
[augmented|augmented] {verb}

The system was designed to augment human intelligence, it was called.
Het systeem was ontworpen om menselijke intelligentie te vergroten.
And the third is to augment memory by creating a visual persistence.
En de derde is het geheugen te vergroten door een visualisatie op te slaan.
Why not have the quick wit of a Ken Jennings, especially if you can augment it with the next generation of the Watson machine?
Waarom zou je niet dat snelle verstand hebben van een Ken Jannings, zeker als je het kan vergroten met de nieuwe generatie van de Watsoncomputer?
I worked on concepts like an electronic tattoo, which is augmented by touch, or dresses that blushed and shivered with light.
Ik werkte aan concepten als een elektronische tatoeage die groeit door aanraking, of jurken die bloosden en trilden met licht.
Now this is being augmented with further layers of technology like augmented reality.
Dit wordt aangevuld met verdere lagen technologie zoals verhoogde realiteit.
So the European Parliament is preparing to vote on a 1999 budget which will only serve finally to augment its propaganda appropriations.
Het Europees Parlement maakt zich dus op om een begroting 1999 goed te keuren die uiteindelijk alleen zal dienen om zijn kredieten voor propaganda te verhogen.
In Amendment No 31 the European Parliament, without having been asked, augments the autonomy of the Commission in relation to the Council by increasing the said sum.
In amendement 31 vergroot het Europees Parlement ongevraagd de autonomie van de Commissie ten opzichte van de Raad door het genoemde bedrag te verhogen.

Context sentences for "to augment" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo now, what I can do -- I can augment the world around me with this digital information.
Wat ik nu kan doen -- ik kan de wereld rondom mij verrijken met digitale informatie.
EnglishAnd then, we'd like to augment the automated search with human insight.
We willen het geautomatiseerde zoeken verrijken met menselijk inzicht.
EnglishFor example, we can augment digital content with physical mass.
Bijvoorbeeld, we kunnen digitale informatie ondersteunen met fysieke massa.
EnglishWe therefore need to augment our rate of employment with jobs that are competitive.
Het is derhalve van wezenlijk belang dat wij het werkgelegenheidsniveau optrekken door concurrerende arbeidsplaatsen te creëren.
EnglishI will be happy to augment what I am saying now by more thorough comments in writing.
Ik zou graag het een en ander toevoegen aan wat ik nu zeg en wel in de vorm van iets zorgvuldiger geformuleerde opmerkingen op papier.
EnglishThe Commission is on the right track with its communication, although it should be required to augment both policies.
Met deze mededeling is de Commissie op de goede weg, ofschoon van haar geëist moet worden dat zij veel meer aandacht gaat schenken aan de complementaire aard van beide beleidsvormen.