EN

bail {noun}

volume_up
We hebben net je borg betaald.
Regarding the case of Masouma Kaabi and her son, it has been reported that they were released on bail a few weeks ago.
Masouma Kaabi en haar zoon schijnen enkele weken geleden op borgtocht te zijn vrijgelaten.
Drie verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten.
In parallel terms, I can say that the Green Paper on bail is ready and will have to be discussed by the Commission.
Ik kan u ook meedelen dat het Groenboek inzake borgtocht klaar is en door de Commissie moet worden besproken.

Synonyms (English) for "bail":

bail

Context sentences for "bail" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen I will grant release on bail...... without payment until I reach a decision.
Dan bent u vrij zonder betaling tot ik m'n besluit heb genomen.
EnglishFor example, when are we to see proposals for a EuroBail system?
Wanneer komen er bijvoorbeeld voorstellen voor een Europees borgtochtstelsel?
EnglishIf my group votes for Mr Barroso today, it is not to bail you out of your misery.
Als mijn fractie vandaag voor de heer Barroso stemt, is dat niet om u van uw ellende te verlossen.
EnglishI am not in favour of giving large amounts of money to bail out inefficient companies.
Ik ben er niet voor om inefficiënte ondernemingen met grote sommen geld uit de brand te helpen.
EnglishShe has now given birth to her baby and is out on temporary bail.
Zij heeft nu een baby gekregen en is in voorlopige vrijheid gesteld.
EnglishThey bail out as soon as they get to the top of Saint Ivo, that little spiral structure you see there.
Ze bevrijden zich zodra ze bij Sant'Ivo zijn beland, die spiraalstructuur die je daar ziet.
EnglishThere is the question of bail arrangements and many others.
Er ligt de vraag over borgtochtregelingen en nog veel andere zaken.
EnglishPrimarily because the no-bail-out clause in the Treaty is going to be a paper tiger in practice.
Vooral omdat de no-bail-out-clausule in het Verdrag praktisch gesproken een papieren tijger zal zijn.
EnglishI'm gonna bail out on the other side of this bridge.
Als we de brug over zijn spring ik eruit.
EnglishThat when it comes to the rich, we'll bail out and we'll hand a lot of aid, but when it comes to our poor brethren, we want little to do with it.
Onze rijken krijgen bail-outs en een hoop hulp. ~~~ Maar met onze arme naasten willen we weinig te maken hebben.
EnglishThere will be calls for bail-outs and guarantees to forestall contagion and to prevent the breakdown of the payment system.
Er zal behoefte zijn aan financiële reddingsoperaties en garanties om te voorkomen dat het probleem zich verspreidt en dat het betalingssysteem instort.
Englishto bail out
Englishto bail out
EnglishThere was no point in getting the Belgian Government, or possibly the European Government, to bail out Sabena once again and to keep it in the air.
Het had geen enkele zin om Sabena nog eens door de Belgische overheid of eventueel de Europese overheid te laten ondersteunen en in de lucht te laten houden.
EnglishWhy should we therefore bail out the Sabenas and the Aer Linguses with their overcapacity, with too many routes, too few passengers and too much state pride?
Waarom zouden we dan de Sabena's en de Aer Lingussen uit de brand helpen, die te veel capaciteit, te veel vliegroutes, te weinig passagiers en te veel nationale trots hebben?
EnglishThose who do lend money to governments on such a list would be exposing themselves to the risk of debt and would be unable to ask the international community to bail them out.
Wie wél uitleent aan regeringen die op deze lijst staan, draait zelf voor de eventuele schuld op en kan niet komen aankloppen bij de internationale gemeenschap.
EnglishNevertheless, on the positive side, I should like to say that the Commissioner has appointed a representative for SMEs and, in Françoise Le Bail, has made a very good choice.
Ik moet wel zeggen dat daar iets positiefs tegenover staat, namelijk dat de commissaris een gevolmachtigde voor het MKB heeft aangesteld in de persoon van Françoise Le Bail: een goede keuze.
EnglishUnfortunately, humanitarian aid cannot play this role and must not serve only to bail out a liberal policy which at the same time murders the populations of the countries in receipt of aid.
Humanitaire hulp kan daarin geen rol spelen en mag evenmin aangewend worden als morele rechtvaardiging voor een liberaal beleid dat de bevolking ter plekke meer kwaad dan goed doet.