"bank" translation into Dutch

EN

"bank" in Dutch

NL

"bank" in English

EN bank
volume_up
{noun}

1. general

bank
volume_up
bank {de} (meubel)
It will be implemented by the European Bank for Reconstruction and Development.
Het zal worden uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
The European Central Bank's position is not the same as that of the US Federal Reserve Bank.
De ECB bevindt zich in een andere situatie dan de Amerikaanse Centrale Bank.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
In deze moeilijke omstandigheden functioneert de Europese Centrale Bank uitstekend.

2. finance

bank
volume_up
bank {de} (financiële instelling)
It will be implemented by the European Bank for Reconstruction and Development.
Het zal worden uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
The European Central Bank's position is not the same as that of the US Federal Reserve Bank.
De ECB bevindt zich in een andere situatie dan de Amerikaanse Centrale Bank.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
In deze moeilijke omstandigheden functioneert de Europese Centrale Bank uitstekend.

3. geology

bank
It will be implemented by the European Bank for Reconstruction and Development.
Het zal worden uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
The European Central Bank's position is not the same as that of the US Federal Reserve Bank.
De ECB bevindt zich in een andere situatie dan de Amerikaanse Centrale Bank.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
In deze moeilijke omstandigheden functioneert de Europese Centrale Bank uitstekend.
bank
bank
bank

Context sentences for "bank" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWalt, your uncles match the description of two bank robbers from the ' 20s and ' 30s.
Je ooms voldoen aan het signalement van twee bankrovers uit de jaren '20 en '30.
EnglishThe Bank therefore should not attempt to operate in the same way in every country.
De EBWO zou dan ook niet moeten trachten in alle landen hetzelfde schema te volgen.
EnglishAnd then watch this whole river bank, and watch how precise the synchrony is.
En kijk nu naar deze hele rivierbedding, en kijk hoe precies de synchronie is.
EnglishThere are four banks, the European Investment Bank and the Coal and Steel Union.
De EGKS, de Europese Investeringsbank en vier banken hebben zitting in de stuurgroep.
EnglishShe is certainly not a cloned version of other comparable bank directors either.
Ze is ook zeker geen gekloond evenbeeld van vergelijkbare bankdirecteuren.
EnglishThe report of the European Investment Bank on this Júcar-project is not public.
Het rapport van de Europese Investeringsbank over dit Júcar-project is niet openbaar.
EnglishIn general, we are satisfied that this cooperation also includes the World Bank.
In het algemeen zijn we blij dat ook de Wereldbank bij deze samenwerking is betrokken.
EnglishThe World Bank predicts a huge growth spurt of 5 % per annum if they do so.
De Wereldbank voorspelt in dat geval een forse groeispurt van 5 procent per jaar.
EnglishThe World Bank did not put almost NLG 4 billion into the oil project lightly.
De Wereldbank heeft niet zo maar bijna 4 miljard gulden gestoken in het olieproject.
EnglishAt the same time, we shall tag a training programme for bank managers on to it.
Tegelijkertijd zullen wij daaraan een trainingsprogramma voor bankmanagers vastknopen.
EnglishAnd as the World Bank recently noted, women are stuck in a productivity trap.
Zoals de Wereldbank onlangs opmerkte, zitten vrouwen vast in een productiviteitsval.
EnglishAccording to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
Een rapport van de Wereldbank stelt dat dit bedrag geabsorbeerd kan worden.
EnglishIt is the IMF and the World Bank who really give the orders in the regime.
Het IMF en de Wereldbank zijn degenen die in Pakistan echt de lakens uitdelen.
EnglishAlong with the availability of euros, payment by bank card is another bottleneck.
Naast de beschikbaarstelling van euro's is ook de betaling met de bankpas een knelpunt.
Englishmeasures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank.
de beslissingen van de Raad van gouverneurs van de Europese Investeringsbank.
EnglishAdewale Taiwo, aka FeddyBB -- master bank account cracker from Abuja in Nigeria.
Adewale Taiwo, bijgenaamd FreddyBB -- expert bankrekeningen-kraker uit Abuja in Nigeria.
EnglishNot the World Bank, where I worked for 21 years and rose to be a vice president.
Niet de Wereldbank, waar ik 21 jaar werkte en opklom tot vice-president.
EnglishWe should share responsibility for ensuring that the World Bank too acts accordingly.
We zijn er mede verantwoordelijk voor dat de Wereldbank dienovereenkomstig handelt.
EnglishNow we talk about the World Bank, IMF, and accountability, all that and the EU.
Nu praten we met de Wereldbank, het IMF, en verantwoordelijkheid, enzovoort... en de EU.
EnglishIn those days nobody had bank accounts, or American Express cards, or hedge funds.
In die tijd waren er nog geen bankrekeningen, American Express kaarten of hedgefondsen.