"to bear out" translation into Dutch

EN

"to bear out" in Dutch

EN to bear out
volume_up
{verb}

Your analyses bear out the impression that this is happening on a large scale.
Uw analyses bevestigen het beeld dat het om een grote groep vrouwen gaat.
These observations bear out the report's basic idea.
De hoofdlijn van het verslag wordt door deze waarnemingen bevestigd.
to bear out (also: to acknowledge, to confirm, to prove)

Context sentences for "to bear out" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, all the figures bear out that immigration to the European Union is restricted.
Daarenboven blijkt uit alle cijfers dat de immigratie naar de Europese Unie beperkt is.
EnglishStudies which have been conducted do not bear out this statement.
Deze stelling wordt niet onderbouwd door onderzoek op dit terrein.
EnglishAnd this bear swam out to that seal -- 800 lb. bearded seal -- grabbed it, swam back and ate it.
Deze beer zwom naar de zeehond -- een baardrob van 350 kilo -- pakte hem, zwom terug en at hem op.
EnglishThese observations bear out the report's basic idea.
De hoofdlijn van het verslag wordt door deze waarnemingen bevestigd.
EnglishIt is not just the Algerian Embassy that says so; there are documents that bear this out.
Dit is niet alleen de houding van de Algerijnse ambassade, maar dit staat ook verwoord in alle ondersteunende documenten.
EnglishI am not the only one who thinks so; many of our citizens share this view, as the opinion polls bear out.
Ik ben niet de enige die er zo over denkt; vele Europese burgers zijn die mening toegedaan, zoals blijkt uit enquêtes.
EnglishThe statistics bear this out, I am sorry to say.
Dat blijkt jammer genoeg uit de statistieken.
EnglishStatistics clearly bear this out.
Dat blijkt duidelijk uit de statistieken.
EnglishThis is one of the unnecessary costs which our operators have to bear when carrying out commercial activity in another Member State.
Dit is een van de onnodige kosten die ons bedrijfsleven moet slikken als het zich waagt aan handelsoperaties in een andere lidstaat.
EnglishStatistics bear that out.
EnglishThe British efforts to lift the ban in third countries, including the US, and in its Commonwealth partners, bear this out.
De Britse pogingen om het verbod in landen buiten de EU, waaronder de VS, en bij zijn eigen Gemenebestpartners, op te heffen, zijn daarvan het bewijs.
EnglishNeither Rule 50 of our Rules of Procedure nor Article 138b of the Treaty applies here, and all the Members present will bear me out.
In dit kader is artikel 50 van ons Reglement niet van toepassing, noch artikel 138 B van het Verdrag, en ik roep alle afgevaardigden op als getuigen van wat ik hier zeg.
EnglishIn my view - and the negotiations on the other issues of relevance to the environment and safety bear this out - if the European Union is the driving force here, MARPOL will start to move as well.
Naar mijn mening - en het is ook aangetoond bij de onderhandelingen over andere voor milieu en veiligheid relevante kwesties - komt MARPOL wel in beweging als de Europese Unie de motor is.