EN bed
volume_up
{noun}

1. general

bed (also: kip)
volume_up
bed {het}
And that night, I was lying in bed, and I thought: What the hell is a sustainable protein?
En die nacht lag ik in bed en dacht: wat is in godsnaam een duurzame proteïne?
Four sleep in one twin bed, and three sleep on the mud and linoleum floor.
Vier slapen er in een tweepersoons bed, en drie slapen in de modder op de linoleum vloer.
During this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
In die ganse periode geen bed gezien en geen frank extra verdiend.
bed (also: coat, layer, sheet, tier)
bed (also: bottom, earth, floor, foundation)
Everyone is aware of the dangers posed by two nuclear reactors lying on the sea bed.
Zoals iedereen weet, vormen de twee kernreactoren op de bodem van de zee immers een gevaar.
Rain has been on the increase due to global warming, the deforested soil is no longer able to retain the water and the river beds have become too narrow.
De regen neemt toe door de opwarming van de aarde, de ontboste bodem kan het water niet langer vasthouden en de rivierbeddingen zijn te smal geworden.
bed (also: watercourse)
Neural activity is its water, and the connectome is its bed.
Hersenactiviteit is zijn water, en het connectoom zijn bedding.
bed (also: base)
bed

2. geology

3. botany

bed
volume_up
perk {het}
bed
bed

Synonyms (English) for "bed":

bed

Context sentences for "bed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo people with their voucher could get the bed net in the local pharmacy.
Mensen konden met zo'n bon naar de lokale apotheek gaan om zo'n net af te halen.
EnglishMrs Ahlqvist is lying in bed with a temperature some 2 000 kilometres from here.
Mevrouw Ahlqvist ligt met hoge koorts ziek, 2000 kilometer hiervandaan.
EnglishYou can distribute bed nets, and bed nets are very effective if you use them.
Je kunt klamboes uitdelen, deze zijn erg effectief als je ze gebruikt.
EnglishI've had this image of a water droplet for 20 years sitting on a hot bed.
Ik had dit beeld van een waterdruppel op een hete ondergrond 20 jaar lang.
EnglishBut apparently he was a very nice dog and he always let the cat sleep in the dog bed.
Hij was blijkbaar een zeer lieve hond en hij liet de kat altijd in het hondenbedje slapen.
EnglishThis was their conjugal bed, in a sense -- ideas would get together there.
Dit was als het ware, hun huwelijksbed. ~~~ Ideeën kwamen daar samen.
EnglishIt would be folly to envisage applying rural development to the sea bed.
Het zou absurd zijn het beleid voor plattelandsontwikkeling toe te passen op waterbodems.
EnglishEarly this morning we have a dull work. so it is bed time, isn't it?
Het was nogal vermoeiend deze morgen niet? dus het is nu bedtijd nietwaar?
EnglishOne is: If people must pay for a bed net, are they going to purchase them?
Ten eerste: Als mensen er moeten voor betalen, gaan ze ze dan kopen?
EnglishLook at that couple going to a party who don't share their bed secrets.
Kijk dat stel op weg naar 'n feestje dat z'n bedgeheimpjes niet deelt.
EnglishThe second one is: If I give bed nets for free, are people going to use them?
Ten tweede: Als ik ze gratis uitdeel gaan ze ze dan gebruiken?
EnglishAnd the third one is: Do free bed nets discourage future purchase?
En ten derde: Zullen gratis muskietennetten latere aankopen ontmoedigen?
EnglishWhether or not I read a book before I go to bed, Mrs van Bladel, is not your business.
Of ik " s avonds voordat ik slapen ga nog een boek lees, mevrouw, daar hebt u niets mee te maken.
EnglishWhen I was seven years old and my sister was just five years old, we were playing on top of a bunk bed.
Ik was zeven en mijn zusje vijf, en we waren aan het spelen bovenop een stapelbed.
EnglishAnd bed nets have an effect on the epidemic, but you're never going to make it extinct with bed nets.
En klamboes hebben effect op de epidemie, maar je zult ze nooit uitroeien met klamboes.
EnglishYou know how to immunize kids, you know how to give bed nets."
Je weet hoe je kan immuniseren en hoe je bednetten moet verdelen."
EnglishI am very glad that we finally put this directive to bed in the last session.
Ik ben erg blij dat er in de vorige vergaderperiode eindelijk definitief een punt achter deze richtlijn is gezet.
EnglishEven the very definition of a hospital bed creates problems.
Zelfs de definitie van één ziekenhuisbed levert al problemen op.
EnglishHe just lay in the hospital bed, and, kind of, stared at the polystyrene ceiling tiles for a really long time.
Hij lag in het ziekenhuisbed en staarde lange tijd naar de piepschuimen plafondplaten.
EnglishSo, I see this, scribble everything down, draw things, and I go to bed.
Ik teken alles op wat ik zie en ga weer slapen.