"beforehand" translation into Dutch

EN

"beforehand" in Dutch

EN beforehand
volume_up
{adverb}

beforehand (also: a priori)
volume_up
vooraf {adv.}
Without extensive concessions beforehand the people would not accept this.
Zonder vergaande concessies vooraf zouden de burgers hier niet aan meewerken.
It is vital that preventive steps be taken beforehand.
Het is van levensbelang dat er vooraf preventieve maatregelen worden getroffen.
A compulsory brief beforehand is therefore a minimum requirement.
Een verplichte briefing vooraf is dan ook een minimumvereiste.
beforehand (also: a priori, in advance, ex ante)
And anyone with an ounce of sense knew that beforehand.
Wie ook maar een greintje gezond verstand bezit, wist dit van tevoren.
In such a situation, one wonders what could have been done better beforehand.
In een dergelijke situatie vraag je je af wat er van tevoren beter had kunnen worden gedaan.
Their opinions seem to be fixed beforehand, and the facts have no effect on them.
Hun standpunt staat blijkbaar al van tevoren vast en de feiten hebben daar geen invloed meer op.
beforehand
When we rule out possible conclusions beforehand, we are on the wrong track.
Wanneer wij op voorhand eventuele mogelijke conclusies uitsluiten, zijn wij verkeerd bezig.
In my view, all these scenarios should be thought through beforehand.
Ik denk dat al die scenario's op voorhand moeten worden onderzocht.
We shall establish beforehand whether it takes place at 12 noon.
Of dit om 12.00 uur gebeurt, bepalen wij op voorhand.
beforehand (also: before, in advance)
When we rule out possible conclusions beforehand, we are on the wrong track.
Wanneer wij op voorhand eventuele mogelijke conclusies uitsluiten, zijn wij verkeerd bezig.
In my view, all these scenarios should be thought through beforehand.
Ik denk dat al die scenario's op voorhand moeten worden onderzocht.
We shall establish beforehand whether it takes place at 12 noon.
Of dit om 12.00 uur gebeurt, bepalen wij op voorhand.

Synonyms (English) for "beforehand":

beforehand

Context sentences for "beforehand" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission had already made a transitional proposal, even beforehand.
De Commissie heeft hiervoor overigens reeds eerder een overgangsvoorstel ingediend.
EnglishBeforehand, President Cox will receive them and I wish to thank him for doing so.
Daaraan voorafgaand zal Voorzitter Cox hen ontvangen en daar wil ik hem graag voor bedanken.
EnglishI should never have voted for this amendment if I had known that beforehand.
Ik zou nooit voor dit amendement hebben gestemd als ik dit geweten had.
EnglishThe same applies to the Commission's requirement of a thorough risk analysis beforehand.
Hetzelfde geldt voor de eis van de Commissie inzake een voorafgaande risicobeoordeling.
EnglishPerhaps it would have been better if they had discovered some of them beforehand.
Misschien was het beter geweest als ze dat eerder gedaan hadden.
EnglishWhether or not we were right beforehand, it is for us to take the most intelligent approach now.
Wij dienen nu de verstandigste weg te kiezen, of we nu gelijk hadden of niet.
EnglishThis conciliation process would be superfluous if we clarified matters beforehand.
Deze bemiddelingsprocedure zou overbodig kunnen zijn, als wij voordien voor duidelijkheid zorgen.
EnglishNaturally, as this is a compromise amendment, it is put to the vote beforehand.
Natuurlijk wordt, gezien het feit, dat het om een compromisamendement gaat daar eerst over gestemd.
EnglishThere was something I had to discuss beforehand and could not make it for the start of the gathering.
Ik had daarvoor nog een bespreking en kon er niet van het begin af aan bij zijn.
EnglishWe need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
We moeten hen allemaal om de tafel krijgen en we kunnen niet bij voorbaat al schuldigen aanwijzen.
EnglishI myself also had a meeting with Ruud Lubbers a short time beforehand.
Ik had overigens zelf net voordien een ontmoeting met Ruud Lubbers.
EnglishI listened to the Commissioner with interest and of course to Mr Nicholson beforehand.
Ik heb met belangstelling naar de commissaris geluisterd en natuurlijk ook naar de heer Nicholson.
EnglishAll predictable and avoidable complications and hitches must therefore be ironed out beforehand.
Alle voorspelbare en vermijdbare complicaties en haperingen moeten dan ook vermeden worden.
EnglishHe quite rightly said - I tipped him off beforehand - that we will be abstaining on this.
Zoals de heer Miller al zei - ik had hem dat al ingefluisterd - zullen wij ons van stemming onthouden.
EnglishIt is quite evident that this is additional money that was not available beforehand for other external actions.
Dat is zonder meer extra geld dat eerder niet voor andere externe acties beschikbaar was.
EnglishNot at the same time as Laeken, but about four weeks beforehand.
Niet parallel met Laeken maar een week of vier voordien.
EnglishWe shall take all these at the end of the debate, but I would ask you to look at the Rules of Procedure beforehand.
Dat doen we allemaal aan het eind van het debat, maar kijkt u eerst in het Reglement.
EnglishThey found in her blood chemicals that had been taken off our shelves many years beforehand.
Haar bloed bleek residuen te bevatten van chemische stoffen die al vele jaren niet meer verkocht mogen worden.
EnglishMr President, it was agreed beforehand that paragraph 39 would fall if Amendment No 9 were to be adopted.
Mijnheer de Voorzitter, afgesproken is dat paragraaf 39 vervalt als amendement 9 wordt aangenomen.
EnglishParliament needs to deal with some more pressing issues beforehand.
Er wachten ons echter nog andere dringende taken.