EN

behold {interjection}

volume_up
behold (also: look, there)
There were weeds and piles of garbage and other stuff that I won't mention here, but she kept dragging me -- and lo and behold, at the end of that lot was the river.
Er was onkruid en stapels afval en andere dingen die ik hier niet zal noemen, maar ze bleef trekken - en zowaar, aan de andere kant was de rivier.
behold (also: look, there)
And lo and behold, look what happened.
En kijk wat er gebeurde.
So, we went out looking for solutions to ways that the world might end tomorrow, and lo and behold, we found them.
. ~~~ En kijk, we vonden ze.
behold (also: look, there)
behold (also: look, there)
behold (also: look, there)
(Laughter) Behold, patent infringement via mobile device -- defined as a computer which is not stationary.
." ~~~ (Gelach) Ziedaar, patentinbreuk via mobieltje -- gedefinieerd als een computer zonder vaste plek.
And I came back and, lo and behold, the little model I'd left behind had been built ten times bigger for public display on site and ... the bridge was built!
Ik kwam terug, en ziedaar, het kleine model dat ik had achtergelaten was tienmaal groter gebouwd voor het publiek... ~~~ ...en de brug was gebouwd!
behold (also: all right, look, there)

Context sentences for "behold" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBehold your rightful queen and heir to the throne to the Kingdom of Jerusalem.
Aanschouw jullie wettelijk koningin en troonopvolgster van Jeruzalem.
EnglishThe appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
Het is vreselijk om te zien hoe minderheden in Egypte worden aangepakt.
EnglishThat was a sight to behold for someone used to a system where voting is easy.
Voor iemand die eraan gewend is dat stemmen gemakkelijk gaat, was dit een indrukwekkend gezicht.
EnglishThen we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
We probeerden extracten en, tot mijn verbazing, kunnen we insecten in verschillende richtingen sturen.
English"Behold me," the god of frenzied, inexhaustible love says, rising in bloody splendor, "Behold me."
"Aanschouw mij," aldus de god van uitzinnige, onuitputtelijke liefde. ~~~ Bloedrood en krachtig: "Aanschouw mij."
EnglishAnd lo and behold, people started uploading their videos.
En zowaar, mensen begonnen hun filmpjes te uploaden.
EnglishAnd lo and behold, soon enough, I was able to put this theory to the test on two books that I was working on for Knopf.
En warempel, kort erna kon ik die theorie uittesten op twee boeken waar ik aan werkte bij Knopf.
EnglishAnd I guess you inject it into maybe an ostrich egg, or something like that, and then you wait, and, lo and behold, out pops a little baby dinosaur.
Je zou het misschien in een struisvogelei kunnen injecteren, of iets dergelijks.
EnglishJust behold the beauty throughout the year.
EnglishSo, we went out looking for solutions to ways that the world might end tomorrow, and lo and behold, we found them.
Dus gingen we op zoek naar oplossingen voor manieren waarop de wereld morgen zou kunnen eindigen. ~~~ En kijk, we vonden ze.
EnglishJust cut wages and pensions, and lo and behold, 3 per cent of public debt, as required by the treaties, is achieved.
Men hoeft slechts in de uitkeringen en pensioenen te snoeien om de door het Verdrag opgelegde norm van 3 % van de overheidsschuld te halen.
EnglishAnd lo and behold, look what happened.
EnglishAnd actually, lo and behold, it looks pretty much like the areas of the world that are hungry are also the areas of the world that are pretty insecure.
En inderdaad, zie daar, het lijkt erop dat de delen van de wereld met honger ook de onveiligste delen van de wereld zijn.
EnglishLo and behold, there in Reseda, CA was Rondoron who wanted swap his or her "like new" copy of "Sex and the City" for my copy of "24."
En ja hoor, in Reseda in California was "rondoron" die haar of zijn "als nieuwe" kopie van "Sex en de City" wel wilde ruilen met mijn kopie van "24".
English(Laughter) Behold, patent infringement via mobile device -- defined as a computer which is not stationary.
Toen dacht ik: "Ik moest er een patent op nemen." ~~~ (Gelach) Ziedaar, patentinbreuk via mobieltje -- gedefinieerd als een computer zonder vaste plek.
EnglishA child is born, takes its first breath -- (Breathing) and we behold the wondrous beauty of vocal expression -- mysterious, spontaneous and primal.
Een kind wordt geboren, haalt voor het eerst adem -- (Ademt) en we aanschouwen de wonderlijke pracht van vocale expressie -- mysterieus, spontaan, en oer.
EnglishAnd I came back and, lo and behold, the little model I'd left behind had been built ten times bigger for public display on site and ... the bridge was built!
Ik kwam terug, en ziedaar, het kleine model dat ik had achtergelaten was tienmaal groter gebouwd voor het publiek... ~~~ ...en de brug was gebouwd!
EnglishLo and behold, it is the wretched French who vote ‘ no’, and present us with the problem of the application of the four fifths.
En helaas zijn het nu de Fransen die ` nee ' hebben gezegd, waarmee ze ons dwingen tot het vinden van een antwoord op de vraag hoe we dat beginsel van viervijfde moeten gaan toepassen.
EnglishThere were weeds and piles of garbage and other stuff that I won't mention here, but she kept dragging me -- and lo and behold, at the end of that lot was the river.
Er was onkruid en stapels afval en andere dingen die ik hier niet zal noemen, maar ze bleef trekken - en zowaar, aan de andere kant was de rivier.
EnglishSo in my 12 years of wisdom, I zip my pants down, I walk out into the room, and lo and behold to me, while I was in the room with Sheila, Johnny was back at the window calling guys up.
En zie, terwijl ik met Sheila in de kamer was, riep Johnny aan het raam jongens naar boven. ~~~ Nu was er dus een woonkamer vol jongens.

Synonyms (English) for "behold":

behold
beholder