"beside" translation into Dutch

EN

"beside" in Dutch

EN

beside {adverb}

volume_up
beside (also: nearby, next)

Context sentences for "beside" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, the letter of rectification will have to deal with other things beside that.
De nota van wijziging zal echter nog andere punten moeten behandelen.
EnglishWe stand beside them at this extremely hard and difficult time.
Wij staan hen terzijde in deze buitengewoon zware en moeilijke tijd.
EnglishIf 95 % or more is spent then a tick is put beside that item.
Als er 95% of meer is uitgegeven, wordt dat onderdeel afgevinkt.
EnglishLike Commissioner Gradin we also want men to stand beside us.
Net als commissaris Gradin willen wij ook dat mannen samen met ons op de barricades komen staan.
EnglishHe went through this old-growth forest and sat up beside this 400-year-old culturally modified tree and went to sleep.
Hij trok door dit oerbos en ging tegen een 400 jaar oude boom zitten slapen.
EnglishThere is of course a type of criminal beside whom the small fry we have outside the EU pale into insignificance.
Zijn naam begint met de letter B. Dat is een misdadigerstype waarbij de kleine visjes buiten de Unie verbleken.
EnglishThey already have four children beside them.
EnglishBeside the economic dimension, however, we should never neglect the human aspect, that is to say the needs and wishes of the people.
We mogen echter nooit alleen die dimensie zien en de menselijke dimensie, de wensen en aspiraties van de burger, uit het oog verliezen.
Englishbeside the point
EnglishMr Chea Vichea, trade unionist and member of the Cambodian opposition, was shot and killed on January 22, beside the road in Phnom Penh, in the middle of the day.
De heer Chea Vichea, vakbondsleider en lid van de Cambodjaanse oppositie, werd op 22 januari midden op de dag langs de kant van de weg in Phnom Penh doodgeschoten.