"to betoken" translation into Dutch

EN

"to betoken" in Dutch

EN to betoken
volume_up
[betokened|betokened] {verb}

This does not betoken a lack of conviction, it means that I am convinced of the virtues of pluralism, of compromise and of the Community method.
Dat is geen gebrek aan overtuiging, het betekent dat ik overtuigd ben van de waarden van pluralisme, het compromis en de communautaire methode.
Mr President, I would like to start my additional question with the Tibetan greeting, which betokens peace and happiness.
Mijnheer de Voorzitter, ik begin mijn aanvullende vraag met de Tibetaanse groet, die ' geluk en vrede ' betekent.
to betoken

Context sentences for "to betoken" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis does not betoken a lack of conviction, it means that I am convinced of the virtues of pluralism, of compromise and of the Community method.
Dat is geen gebrek aan overtuiging, het betekent dat ik overtuigd ben van de waarden van pluralisme, het compromis en de communautaire methode.