"bite" translation into Dutch

EN

"bite" in Dutch

EN bite
volume_up
{noun}

bite (also: morsel, mouthful)
volume_up
hap {de}
It tasted sweet and clean, like you were taking a bite of the ocean.
Hij smaakte zoet en schoon alsof je een hap uit de oceaan nam.
I'd Iike you to have a bite of my pork because it's...... the world.
Ik wil dat je een hap neemt van mijn varken... want het is werelds.
And then I took a bite, and I wished that it was tinier, because Kobe beef is so rich.
Toen nam ik een hap, en wou dat het stuk nog kleiner was, want Kobe rundvlees is erg rijk.
bite
Just one bite, one scratch from these creatures is sufficient... and then you become one of them.
Alleen een beet, Een kras van deze dingen is genoeg... en dan wordt je een van hun.
Peter Parker is in a library in Manhattan when the spider descends from above and gives him his message through a bite.
Peter Parker is in een bibliotheek in Manhattan wanneer een spin op hem neerdaalt en hem zijn opdracht geeft door een beet.
bite

Context sentences for "bite" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd it was the kind of pain -- caustic pain -- that you get when you bite into ice cream.
Het soort pijn -- scherpe steken -- die je krijgt wanneer je in een ijsje bijt.
EnglishBut the proposal with the most bite comes from Regulation 2332/ 92 on sparkling wines.
Maar het meest prikkelende voorstel komt van verordening 2332/92 over mousserende wijnen.
EnglishI am quite sure that we will not improve people ’ s health by means of a REACH that has lost its bite.
Ik ben ervan overtuigd dat mensen niet gezonder worden van een tandeloze REACH.
EnglishHowever, we should take care, in our enthusiasm, not to bite off more than we can chew.
Nu dienen we ervoor op te passen dat we in ons enthousiasme niet alles in één keer gaan aanpakken.
EnglishThe testicles emerge -- they look like thumbs, coming right at you -- and he says, "Bite 'em.
De testikels komen tevoorschijn. ~~~ Ze zien eruit als duimen, die recht op je gericht zijn.
EnglishAnd she said, "But this is CNN, so you only get a sound bite."
En ze zei: 'Maar dit is CNN, dus u krijg slechts een soundbite.'
EnglishI regret the Council’ s decision not to bite the bullet as far as abolishing C-sugar is concerned.
Ik betreur het besluit van de Raad om geen uitsluitsel te geven over de afschaffing van C-suiker.
EnglishSanctions that would bite have never been strictly applied.
Sancties die echt pijn kunnen doen zijn nooit strikt gehandhaafd.
EnglishWe'd really better give you a longer sound bite." "Well, how many words do I get this time?"
Misschien kunnen we u beter een iets langere soundbite geven.' 'Goed, hoeveel worden krijg ik deze keer?'
EnglishThe sanctions, as you yourself have said, lack any bite.
Zoals uzelf hebt gezegd, zijn de sancties pijnlijk zwak.
EnglishThis resolution has surprised us by its lack of bite.
Deze resolutie heeft ons verrast door haar gebrek aan pit.
EnglishOf course we want to ensure that this competence has real bite and is not mere pious words.
Natuurlijk willen wij ervoor zorgen dat deze prioriteit een echte betekenis heeft en uit meer dan vrome woorden bestaat.
EnglishYou should not bite off more than you can chew.
Er is een gezegde dat luidt: wie veel begeert, veel ontbeert.
EnglishWe therefore believe that it is as well to bite the bullet and implement the provisions without a transposition period.
Wij vinden dan ook dat de bepalingen evengoed zonder overgangsperiode kunnen worden ingevoerd.
EnglishPerhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.
Misschien klinken die woorden niet in alle talen even goed, maar in het Engels passen ze voortreffelijk bij elkaar.
EnglishOn top of this, sanctions must of course be available, otherwise the proposed measures will lack the necessary bite.
Bovendien moeten er natuurlijk sanctiemogelijkheden zijn, anders sorteren onze overwegingen geen effect.
EnglishWhat is a simple bite on the buttocks among friends?
Een bijt in je bil moet kunnen onder vrienden.
EnglishNext year will be the beginning of the real test as to whether the Commission's reform has started to bite at all.
Volgend jaar kan pas echt geconcludeerd worden of de hervorming van de Commissie zoden aan de dijk begint te zetten.
EnglishWe'd better give you a real sound bite.
We kunnen u het beste een echte soundbite geven.
EnglishThere will not be another bite at this cherry.
Deze kans krijgen wij niet nog een keer.