EN

blast {noun}

volume_up
1. general
blast (also: fun, joke)
She's only two years old, and she's having a blast.
Ze is pas twee jaar oud, en ze heeft er lol in.
blast (also: blow, clout, dab, knock, slap, smash)
Just one blast And the tear gas falls like rain
Eén goede klap en het traangas zit overal.
blast (also: dose)
The convention may unleash a few more but I am glad to see that those wretched shopping lists have gone at the first blast.
Wellicht zal ook de Conventie nog tot een aantal welkome veranderingen leiden, maar ik ben blij dat die ellendige boodschappenlijstjes nu tenminste met de eerste de beste windvlaag verdwenen zijn.
blast (also: roll)
2. "party"
blast (also: blowout)

Context sentences for "blast" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou know those blast doors we passed... on the way in from the mansion?
Weet je, die grote deuren waar we langskwamen... op de heenweg uit het huis van boven?
EnglishThe blast is so strong it can even break your limbs, even if you're not hit.
De explosie kan zelfs je botten breken, ook al word je niet geraakt.
EnglishOn the very day of the merger, Usinor announced the closure of the blast furnace in Charleroi.
Op de dag van de fusie kondigde Usinor de sluiting van de hoogoven in Charleroi aan.
EnglishI'd jump behind the wheel and take the new model around the driveway, and it was a blast.
Ik kroop achter het stuur van de nieuwe auto en reed lekker een rondje. ~~~ Het was geweldig.
EnglishYes, meet a blast from your past Whose lies were too good to last
Ja, ontmoet iemand uit je verleden wiens leugens niet overleefden.
EnglishLike many who survived the blast, the United Nations itself carries deep wounds.
De aanslag heeft niet alleen diepe wonden geslagen bij de overlevenden, maar ook bij de Verenigde Naties zelf.
EnglishA single blast of the new technology can affect animals across 3.8 million km2 of water.
Een enkele stoot van deze nieuwe technologie kan gevolgen hebben voor de dieren in 3,8 miljoen km2 zee.
EnglishYou and your mates return to the Dauntless and blast the bejesus outta them with your little cannons, aye?
Jij en je vrienden gaan naar de overkant en schiet de bejezus uit hen met je kleine kanonnen.
EnglishAccording to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is " a blast from the past '.
De Deense minister van Buitenlandse Zaken, Niels Helveg Petersen, noemt het " een zucht uit het verleden ".
EnglishOur spotter said you got two with that blast.
Onze observaties zeggen dat je er twee hebt met die explosie.
EnglishShe's only two years old, and she's having a blast.
Ze is pas twee jaar oud, en ze heeft er lol in.
EnglishFor wind tunnels, we would literally put them in a wind tunnel and blast air, and the many kilometers of cable and so on.
We zetten dingen letterlijk in een windtunnel en bliezen lucht, ...en de vele kilometers kabel enzovoort.
EnglishAnd we did, we made a movie, which had to be the worst movie ever made in the history of movie making, but it was a blast.
Het moet de slechtste film zijn geweest in de geschiedenis van het filmmaken. ~~~ Maar het was fantastisch.
EnglishJust one blast And the tear gas falls like rain
EnglishBut you can't blast her out of that cabin.
EnglishWe'll blast the door with the gun!
EnglishSit down or I'll blast you in half
EnglishSame time as the gun blast!
EnglishIt's been a blast, hasn't it?
EnglishAt that speed, the surface of the airfoil is the temperature of molten steel -- 3,500 degrees Fahrenheit -- like a blast furnace.
Bij deze snelheid wordt het oppervlak van de vleugel zo heet als gesmolten staal - bijna 2000 °C graden Celsius - als in een hoogoven.