"blot" translation into Dutch

EN

"blot" in Dutch

EN blot
volume_up
{noun}

blot (also: spot, smirch)
Human rights violations are a blot on our civilisation, impunity even more so.
Mensenrechtenschendingen zijn een smet op onze beschaving, straffeloosheid nog meer.
I hope that my fellow Members will be prepared to remove this blot on this otherwise excellent report.
Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat de collegae deze smet op dit verder uitstekende verslag willen wegnemen.
If they were to continue to back him, that would be a blot on the European Parliament's green escutcheon.
Doen zij dat wel, dan is dat een smet op het groene blazoen van het Europees Parlement.
blot (also: spot)
blot (also: fleck, place, spot)
blot (also: fleck, mark, speck, spot)
Belarus is a blot on the map of Europe, and unfortunately this blot is becoming blacker and blacker.
Op de kaart van Europa is Wit-Rusland niet alleen een vlek, maar een vlek die ook nog eens steeds zwarter wordt.
blot (also: gag, joke, spot, witticism)
volume_up
mop {de}
blot
blot

Synonyms (English) for "blot":

blot

Context sentences for "blot" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGuernica and the Condor Legion are and remain a blot on my country ’ s history.
Guernica en het Legioen Condor zijn en blijven schandvlekken in de geschiedenis van mijn land.
EnglishThis area is a real blot on the Swedish presidency's copybook.
Hier is werkelijk sprake van een schandvlek voor het Zweedse voorzitterschap.
EnglishBecause the decision to hold a demonstration, Mr Blot, was taken...
Omdat het besluit van de manifestatie, mijnheer Blot, genomen is...
EnglishTheir record is a deplorable blot on the history of southern Africa.
Hun staat van dienst is een betreurenswaardige schandvlek op de geschiedenis van zuidelijk Afrika.
EnglishWe must not blot out unpleasant issues.
We mogen ons niet afkeren van onaangename onderwerpen.
EnglishFourthly, I should like to point out to Mr Blot that we have the strongest institutions of any political regime existing on earth.
Ten vierde, mijnheer Blot, wij hebben de sterkste instellingen van alle op aarde bestaande politieke stelsels.
EnglishMr Blot, you may now speak.
EnglishI would urge you to remove this blot on Parliament’ s escutcheon, and support the original text on Ankang which I am re-tabling as an amendment.
Wis deze schande voor het Europees Parlement uit, collega's, en steun de oorspronkelijke tekst over Ankang die ik opnieuw als amendement indien.
EnglishMr Blot, you know that any request calling for courtesy will always receive a favourable response from the President of the European Parliament.
Mijnheer Blot, u weet dat iedere oproep tot hoffelijkheid altijd een gunstige weerklank zal vinden bij de Voorzitter van het Europees Parlement.
EnglishBecause the present dossier is a blot on the escutcheon of all those who would like to call themselves with any justification representatives of the people.
Want het onderhavige dossier is een schandvlek op het blazoen van allen die zich met enig recht volksvertegenwoordiger willen noemen.
EnglishThis large-scale and often organised production is a blot on Europe's copybook and undermines our credibility in the international struggle against organised crime.
Deze grootschalige en vaak georganiseerde productie is een blamage voor Europa en ondergraaft onze geloofwaardigheid in de internationale strijd tegen de georganiseerde misdaad.
EnglishThey have no employment, no hope, no sense of dignity, no sense that their lives mean anything, and in an attempt to blot all that out, they turn to narcotics.
Ze hebben geen werk, geen hoop, geen waardigheid, ze hebben het gevoel dat hun leven volkomen zinloos is, en in een poging dat alles uit te wissen zoeken ze hun heil bij verdovende middelen.